Starteren

Starteren er et medlemsblad som Start har gitt ut med ujevne mellomrom

Annonse:

Her er noen eksempler fra nyere tid. Klikk på lenken for å lese utvalgte artikler som ligger som sider øverst og fullestendige  blader som ligger i PDF-format etterpå.

50-års jubileum 1997

Var med og dro i gang, Finn (Hafi) Hanssen

Styrmann Trond takker av (99)

Ringen sluttes (07)

---------------------------------------------------------

Starteren nr 2 2009

Starteren nr 1 2010

Starteren nr 2 2010

Starteren nr 1 2011

 

Starteren kom med første utgaven i mars 1947 og bladets første redaktør var Finn Hanssen (Hafi).

Under overskriften "Vår avis" kunne man lese:
"Spørsmålet om å få en egen avis for Start har vært drøftet lenge og vel, og nå er den altså et faktum. Det skulle være innlysende for alle at et slikt organ kan bli av den aller største verdi for klubben. Ved hjelp av det skal medlemene bindes sammen i den tiden da de ellers er spredt, nemlig i vinter-og høstmånedene. For det har aldri vært meningen at avisen skal komme ut hele året.

Det er ikke noe lite økonomisk foretagende, men det skal kunne gå hvis medlemmene slutter opp om avisen. Det skulle synes selvfølgelig at alle abonnerer på den. Men det er ikke nok. Skal avisen bli det den er ment å være, må redaksjonen få oppslutning også på annen måte. Medlemmene må selv skrive i den. Alt kan ha interesse, men naturligvis først og fremst det som angår klubben direkte"

Annonse fra Obos-ligaen: