Bli medlem i IK Start

Vil du være med på å gjøre Start til Norges største medlemsstyrte fotballklubb? Vi er nå over 1000 stolte medlemmer!

Annonse:

Last ned IK Starts vedtekter her

Som medlem får du

 • Bestemme  i klubben i ditt hjerte, med stemmerett på årsmøtet, etter fylte 15 år
 • Delta på medlemsmøter med trenere, styret og administrasjonen
 • Forkjøpsrett til sesongkort, billetter og evt cupfinale
 • Delta på medlemsmøter og klubbkvelder
 • Delta på relevante foredrag i regi Tirsdagsklubben

Hvem kan bli medlem?

Alle som aksepterer klubbens og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem. Ved innmelding oppgis alder og bopel og om søkeren før har vært eller er medlem av lag tilsluttet NIF. En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd i NIF er gjort opp. For øvrig plikter ethvert medlem å overholde NIFs, dets organisasjonsledds, samt idrettslagets lover og bestemmelser.

Slik blir du medlem

Du registrer deg som medlem via vårt innmeldingsskjema.

Meld deg inn i Start her

Medlemskap i klubben er først gyldig og regnet fra den dag første kontingent er betalt. Årskontingenten fastsettes av årsmøtet, og for 2024 er kontigenten:

 • Voksne og barn: Kr 500,–
 • Honnør: Kr 250,-
 • Ektepar: Kr 600,-
 • Livsvarig medlemskap: Kr 6 500,-

Registrering og betaling

Faktura for årskontingenten kommer én gang i året.

På årsmøtet for 2023 ble det vedtatt at de som ønsket kunne betale mer enn ordinær kontingent. 

For voksne/barn og honnør vil du kunne betale direkte i applikasjonen etter at du har fylt ut innmeldingsskjemaet. Du kan velge å betale med VisaMastercardMaestro eller Vipps.

For ektepar og livsvarig medlemskap vil innmeldingen godkjennes av Start først, og du vil deretter få tilsendt en bankgiro.

Ønsker du heller å motta en bankgiro for betaling av kontingenten, kan du sende en e-post til [email protected] og oppgi følgende informasjon:

 • Navn

 • Adresse

 • Fødselsdato og år

 • E- postadresse

 • Mobiltelefonnummer

Medlemskapet er aktivt når kontingenten er betalt.

Stemmerett og tillitsverv

For å ha stemmerett må man være fylt 15 år og hatt gyldig medlemskap i minst en måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, og for øvrig ha sitt forhold til klubben i orden. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i klubben og som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt kan imidlertid ikke samtidig være arbeidstaker i klubben. Spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i klubben kan derimot velges som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.

Medlemmene har møterett og stemmerett på årsmøtet som normalt avholdes i februar. Årsmøtet velger styremedlemmer og vedtar regnskap og budsjett m.v. Utenom årsmøtet innkalles til medlemsmøter når styret finner det nødvendig, dog minst en gang årlig.

Det var det formelle ...

Men det viktigste bidraget du som medlem kan gjøre, er å støtte klubben din i tykt og tynt, være en del av laget, og hjelpe mot å kollektivt drive klubben videre.

Sammen er vi sterkest, og vi er sterkere med dere medlemmer i klubben vår.

Meld deg inn i Start her

 

Styreprotokoller 2024

Annonse fra Obos-ligaen: