IK Start_78

Start Life Support

Start Life Support tar samfunnsansvaret på alvor - både på hjemme- og bortebane.

Annonse:

IK Start har som klubb og merkevare lenge jobbet for vanskeligstilte gjennom vår humanitære satsing Start Life Support. Vi har nedfelt et fokus i våre verdier om at alle ansatte, inkludert spillere og administrasjon, skal ha et større perspektiv enn kun de sportslige og forretningsmessige resultater. Videre ønsker vi ikke minst å tilby vårt sterke merkenavn til å kunne hjelpe andre.


Vårt samfunnsengasjement kanaliseres gjennom vårt datterselskap Start Life Support AS som er stiftet med et ideelt formål, hvor midlene øremerkes ulike prosjekter lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Start Life Support har som formål «Å hjelpe vanskeligstilte lokalt, nasjonalt og internasjonalt». 

Som samfunnsaktør og et av flaggskipene på Sørlandet følger det et stort ansvar. I kraft av merkevaren «Start» har vi mulighet til å nå ut til et stort publikum, og vi jobber hver dag med å forvalte vår posisjon i samfunnet på best mulig måte. I regi av klubben har vi tiltak og samarbeid som retter seg mot barn og unge, eldre og vanskeliggstilte.

Hjemme samarbeider vi blant annet med Kirkens Bymisjon, Blå Kors SnakkOmMobbing og Kreftforeningen. Sammen med Blå Kors SnakkOmMobbing møter vi møter barn og unge med fokus på inkludering, samhold og holdningsarbeid. Samarbeidet med Kirkens Bymisjon gjør at vi kan møtes som like mennesker - med ulike talenter og livserfaringer. Sammen tilfører vi hverandre nye perspektiver i hverdagen.

På alle IK Starts hjemmekamper inviteres barn og familier til Hjertelosjen gjennom vårt samarbeid med barneposten på Sørlandets Sykehus. Hjertelosjen tilbyr et pusterom i en vanskelig hverdag og skaper gode opplevelser for familiene.

Ute i verden samarbeider vi med Strømmestiftelsen og Kaspar Strømme AS. Sammen har vi bygget et fotballanlegg i Mbale, Uganda, for å gi gatebarn en ny start. Siden 2018 har vi jobbet sammen om et prosjekt i Tanzania som skal gi kvinner muligheter til et bedre liv, gjennom fotball og yrkesrettet utdanning.

I styret til Start Life Support er representanter fra spillergruppe, administrasjon og samarbeidspartnere.

Alle Starts sponsorer støtter økonomisk, men prosjektene finansieres også ved hjelp av innsamlede midler – blant annet fra spillere og andre i Start.

Vil du vite mer?

Ta gjerne kontakt med Espen Børufsen i Start Life Support. På epost; [email protected] eller 415 18 572

Annonse fra Obos-ligaen: