Internasjonalt engasjement

Etter å ha vært med å bygge et fotballanlegg i Mbale i Uganda er nå fokuset rettet mot barn og kvinner i Tanzania.

Annonse:

Siden 2018 har IK Start, Kaspar Strømme AS og Strømmestiftelsen samarbeidet om et prosjekt i Tanzania. Prosjektet heter «BONGA» og er et livsmestringsprosjekt som skal bidra til at ungdom skal bli «sjef i eget liv». Før dette bygget vi fotballbaner i Mbale, Uganda. Ettersom prosjektet i Uganda nå står på egne ben har vi flyttet fokus til Dar Es Salaam i Tanzania.

I Tanzania har Strømmestiftelsen et samarbeid med OCODE (Organization for Community Development) i Tanzania. OCODE jobber for bedre helse, undervisning og livskvalitet, og bidrar til skoler i området rundt Dar Es Salaam med både utstyr, skolemateriell og kunnskap. OCODE jobber også med et program primært rettet mot jenter, BONGA-programmet.

BONGA-programmet er et undervisningsopplegg i 9 måneder for ungdom, spesielt jenter uten skolegang i alderen 13-19år. Dette er ungdom som av ulike grunner har måtte droppe ut av skolen, eller som aldri har fått mulighet til å gå på skole grunnet fattigdom. Målet er at ungdommen i Tanzania skal få økt selvbevissthet og utrustes til å tjene sitt eget levebrød.

Undervisningen i BONGA-programmet består av tre faser av 3 måneder.

Den første fasen er bevisstgjøring. Gjennom dialoger reflekterer de over sine utfordringer og hvordan disse utfordringene kan overvinnes. 

Fase to er egenskaper knyttet grunnleggende ferdigheter, hvor de lærer om blant annet problemløsing og mestring av stress. Kunnskapen og ferdighetene de tilegner seg deler de videre til familie og andre bekjentskaper. 

Den siste fasen i undervisninger er yrkesutdanning. Her får ungdommen veiledning og hjelp til å velge en yrkesutdanning, for eksempel frisør eller syerske. Etter endt program får de hjelp til å starte egen virksomhet. Noen får rentefritt lån, mens andre lærer hvordan de kan spare og låne i grupper slik at de kan kjøpe inn det de trenger til sin utdanning.

OCODE har også startet sparegrupper i Tanzania. Dette er grupper på 15-20 personer som får låne penger av en felles pott. De lærer om økonomi og de kan få lån til å starte aktiviteter, som for eksempel kjøpe symaskin og materialer for å starte sin egen systue.


Hvordan bidrar Start Life Support?

OCODE har sammen med Start Life Support og hovedsponsor Kaspar Strømme AS startet et fotball prosjekt i BONGA-gruppene. Prosjektet går ut på å bruke fotballen som et verktøy for mestring. Det skal bygges opp fotballaktivitet i hver BONGA-gruppe. Frivillige fotballtrenere og lærerne som har idrett på skolen får støtte, og det skal legges til rette for fotballaktiviteter i lokalsamfunnet. For BONGA-jentene betyr det at de vil bli synliggjort, de får være aktive gjennom idrett, det blir økt bevisstgjøring på kvinnefotball i landet og det vil kanskje bli et mer likestilt syn på fotball og jenter.


Målet for BONGA-jentene er at de skal bli stolte og selvstendige, og de skal få mulighet til å tjene egne penger. Ønsket er at dette vil føre til at de kan bestemme over egen fremtid, reise hodet, bli sett og hørt. Formålet er at jentene gjennom BONGA-programmet skal unngå tidlig ekteskap, tvangs prostitusjon, overgrep og utnytting. Gjennom BONGA-programmet skal ungdommen ta kontroll over ege livssituasjon, og bli sjef i eget liv!

2.png

Start Life Support, Strømmestiftelsen, Kaspar Strømme AS og spillere fra IK Start vil dra ned hvert år for å besøke prosjektet. I tillegg til de årlige turene sender IK Start jevnlig ned fotballutstyr til ungdommene i prosjektet.

3.jpg

Gjennom Strømmestiftelsens utvekslingsprogram (Act-Now) og samarbeidet med Start Life Support har IK Start utvekslingsstudenter fra BONGA-prosjektet i Tanzania. Studentene er tilknyttet Hald Internasjonale skole, og har hatt praksis i IK Start.

4.jpg

 

Annonse fra Obos-ligaen: