Nasjonalt engasjement

Start Life Support har sine primære prosjekt lokalt og internasjonalt, men engasjerer seg også på nasjonalt plan.

Annonse:

Start Life Support engasjerer seg også i forbindelse med nasjonale innsamlingsaksjoner.

TV-aksjonen er blant aktivitetene som har fått mest støtte fra Start Life Support.
Hvert år bidrar spillere fra IK Start på ringedugnad sammen med næringslivet i Kristiansand for å samle inn penger til TV-aksjonen.

Styret vurderer innkommende henvendelser fortløpende.

Annonse fra Obos-ligaen: