IK Starts styre 2024

Her er IK Start sitt ordinære styre for 2024

Annonse:

På årsmøtet 6. mars 2024 ble følgende styre valgt:

  • Leder: Børre Fredriksen
  • Nestleder: Robert Vabo
  • Medlem: Rolf Daniel Vikstøl
  • Medlem: Ingrid L. Stenersen
  • Medlem: Ida Grødum
  • Medlem: Oskar Månsson
  • Medlem: Dag Andersen
     
  • Varamedlem: Svein Mykland

Årsmøtet var godt besøkt og hadde nærmere 400 stemmeberettigede, både fysisk til stede og deltakere digitalt. Forsamlingen vedtok at det skulle være mulig med digital deltakelse for fremtiden og tillot også media å referere direkte fra dette møtet.

Regnskap og budsjetter ble vedtatt.

Det var endel innmeldte forslag som ble behandlet og stemt over

Erik Geelmyden ble utnevnt til æresmedlem og Hilde Sørgård fikk gullmerke

Valgene gikk greit unna og etter 4. timers varighet ble årsmøtet hevet.

 

Protokoll fra årsmøtet 

Annonse fra Obos-ligaen: