SfxUBw_D1WI

Informasjon til medlemmer angående årsmøtet

Årsmøtet nærmer seg, og her kommer litt informasjon fra interimstyret. (Foto: Tor Erik Schrøder).

Annonse:

Kjære medlemmer av IK Start.

Det nærmer seg årsmøte. Årsmøtet avholdes i supporterpøbben klokken 19:00 onsdag 6. mars 2024.

I forkant av årsmøtet vil det bli et 45 minutters medlemsmøte – 18:00-18:45, samme sted.

Vi i interimstyret synes det er spesielt gøy at årsmøtet i år er et såkalt hybrid møte. Det vil si at medlemmer kan delta både ved fysisk oppmøte og digitalt. På denne måten kan også du som er Startmedlem og ikke bor i Kristiansand, enkelt delta i møtet. I den forbindelse ønsker vi å informere litt ekstra om hvordan dette fungerer.

Alle medlemmer vil få en innkalling på e-post. Denne innkallingen vil inneholde en lenke til DigDem hvor du må registrere deg i forkant av møtet. Dette gjelder alle som skal delta på årsmøtet, uansett om du skal delta via Teams eller være fysisk til stede. Kun medlemmer som har betalt medlemskontingenten innen 5. mars kan delta på årsmøtet.

DigDem er et produkt som vi har stor tro på at skal hjelpe oss med en mer effektiv gjennomføring av årsmøter – mer info om dette kan leses her: https://digdem.no/

De av dere som av ulike årsaker ikke kan avgi stemmer digitalt, er fysisk oppmøte det alternativet vi har, som tidligere årsmøter. Vi ber om at de det gjelder vil møte opp i god tid slik at vi får registrert det.

Alle de som er fysisk til stede og som skal uttale seg om en sak på årsmøtet må opp til mikrofonen slik at de som deltar digitalt kan se og høre dette.

De som deltar digitalt kan aktivere kamerafunksjonen når de skal uttale seg, det samme gjelder mikrofon.

Årsmøtepapirer sendes ut en uke før årsmøtet, i løpet av onsdag 28.2.

På vegne av styret - Robert Vabo, varamedlem

For spørsmål knyttet til årsmøte ta kontakt på e-post: [email protected] - 91867789

Annonse fra Obos-ligaen: