Teknisk hjerte

Teknisk hjerte – avgjørende for sportslige fremganger

I den nye organisasjonsplanen foreslås opprettelsen av et nytt organ i virksomheten under navnet «teknisk hjerte».

Teknisk hjerte har en helt avgjørende funksjon i det operative, sportslige arbeidet i virksomheten. Teknisk hjerte skal ha ukentlige møter hvor aktuelle saker knyttet til sport skal fremmes, diskuteres og sees opp mot vedtatte planer (strategi-, handling- og sportsplan).

Vedtak skal gjøres og protokolleres, og innstillinger skal løftes opp til styrene i klubb og selskap i saker hvor det er nødvendig.

 

Les mer om dette og andre saker som fremmes på årsmøtet vårt i morgen her.

Husk at møtet i år vil bli gjennomført digitalt.

Annonse fra Obos-ligaen: