ADC8C48E-7EF8-46EF-A9A2-A561C88CFBFE

Årsmøte gjennomført

I kveld, 8. mars 2023, ble årsmøte i IK Start for 2023 gjennomført. Her følger en kort rapport.

Annonse:

73 stemmeberettigede personer deltok i kveld på årsmøte i IK Start i klubbhuset på Sparebanken Sør Arena.

Det ble et rolig årsmøte, der alle stemmeberettigede var enige på alle punkter.

Innledningsvis ble medlemmer som har gått bort siden forrige årsmøte hedret med et minutts stillhet.

Per Svein Bostrøm utdelte hedersmerke til Per Ivar Moen og Erik «Myggen» Mykland, som begge ble markert for sin innsats i og for klubben over flere år. Vel fortjent begge to - vi gratulerer.

Av forslag til vedtak var fire saker innsendt.

Sak1: Det ble foreslått å lovfeste at bortedrakten skal være med blå overdel og hvit shorts. Dette forslaget falt enstemmig.

Sak 2: Forslag om at det opprettes en ny gruppe i klubben som viderefører alt arbeid knyttet til samfunnsansvar og verdier. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 3: Styret foreslår å utvide styret med et medlem. Ny styresammensetning vil våre følgende: Leder, nestleder, 5 styremedlemmer og 1-2 vara. Medfører endring i IK Starts lover, § 10 (3) pkt. 14,а. Årsmøtet vedtok dette forslaget.

Sak 4: Årsmøtet vedtok at styret har mandat til å framforhandle og sluttføre en avtale med en tredjepart på inntil 25 %, slik at totalen følger årsmøtets vedtak fra 2022 på inntil 50%.

Merk: Alle forslagene kan leses i sin helhet i årsmøtepapirene for 2023.

Styret for 2023 får to nye fjes, ved Jens Ove Klev og Bernt Jørgen Stray. I tillegg til to nye fjes så går Seunn Smith-Tønnessen fra styremedlem til å bli ny nestleder i styret, etter at Thom-Helge Henriksen har besluttet å ikke fortsette sitt verv. Vi ønsker Jens Ove og Bernt Jørgen velkommen inn, og takker Thom-Helge for sin innsats i hans tid i styret.

Slik ser styret ut for 2023: Styreleder Ole Magnus Skisland, nestleder Seunn Smith-Tønnessen, styremedlem Heidi Kristensen, styremedlem Espen Lindland, styremedlem Frederik Munksgaard Hanssen, styremedlem Jens Ove Klev, styremedlem Bernt Jørgen Stray og varamedlem Elin Krumm.

Takk til alle som deltok.

Annonse fra Obos-ligaen: