ÅRSMØTEPAPIRER 2023

Saksdokumentene til årsmøtet til IK Start den 8. mars kl. 19.00 er nå tilgjengelig.

Annonse:

Årsmøtet avholdes den 8. mars kl. 19.00 i Klubbhuset på Sparebanken Sør Arena, Stadionveien 21, 4632 Kristiansand. 

Saksdokumentene er tilgjengelig her

For å ha stemmerett må medlemmer ha fylt 15 år, ha vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Meld deg inn i klubben her.

Velkommen til årsmøte! 

Med vennlig hilsen styret i IK Start

Annonse fra Obos-ligaen: