Digitalt Skolebesøk med Snakkommobbing.no

Henrik Robstad, Mikael Ugland og Amund Wichne har i dag vært på digitalt skolebesøk, der temaet var å forebygge mobbing.

Annonse:

- Det er nok mange som sliter med å vite hvordan man skal angripe en situasjon som hander om mobbing og utfrysning, da er det fint å ha fagfolk man kan chatte med gjennom snakkommobbing for å få litt råd og hjelp, sier Amund Wichne.

I samarbeid med Blå Kors Snakkommobbing.no har spillerne vært på digitalt skolebesøk hos tre 6. klasser ved Fagerholt skole.

Snakkommobbing er en digital chat-tjeneste hvor personer som selv opplever mobbing eller ser andre som er utsatt for det, helt anonymt kan ta kontakt med fagfolk gjennom nettsiden Snakkommobbing.no.

- Formålet med tjenesten er å bryte tabu rundt mobbing. Det er vanskelig å snakke om mobbing og det er mange mørketall. For mange gjør mobbing at den gode selvfølelsen forsvinner og mobbeoffrene kan føle at de ikke er verdt noe. Bak tjenesten sitter det fagfolk som annerkjenner og trygger de som tar kontakt på at det er lov å føle det de føler, og forteller at deres stemme er viktig. Det første og viktigste målet vi i Snakkommobbing.no ønsker å bidra til er at de som blir utsatt for mobinng skal tørre å snakke om det, og at vi sammen kan nøste opp i hvem i nære relasjoner personene kan snakke med. Vi ønsker å hjelpe til og finne ord på følesen. Vi har det best når vi har det bra sammen, sier Benedicte Frøystad Jonassen, fagansvarlig hos Blå Kors Chat-senter.

digitalt skolebesøk

- Jeg synes det var utrolig gøy å få muligheten til å dele råd og erfaringer vi har hatt rundt fotballlaget vårt til så mange unge, sier Mikael Ugland.

Dagens digitale møter hadde fokus på "Klassen vår - Det gode laget". Hvordan kan man som klasse skape en god kultur der alle føler seg sett og inkludert? Robstad, Ugland og Wichne kunne gjennom erfaringer fra fotballen dele sine tanker om hvordan man skaper et godt lag uten mobbing og utestenging. 

- Man kan trekke gode paralleller mellom lagmiljø og klassmiljø, sier Amund Wichne.

Etter tre digitale skolebesøk sier vi oss godt fornøyd med utbytte av denne dagen, og håper på flere digitale og fysiske skolebesøk i fremtiden.

- Dagen i dag gikk kjempe bra! Klassene stilte fine og utfordrene spørsmål, og det var gode svar fra spillerne. Det ble en veldig fin dag. Jeg er imponert, sier Benedicte Frøystad Jonassen.

Snakkommobbing.no

Annonse fra Obos-ligaen: