ÅRSMØTEPAPIRER 2021

Her kan du se dokumentene til årsmøtet.

Annonse:

Årsmøtet avholdes den 15. april kl. 19:00 og vil i år avholdes digitalt.

 

For å ha stemmerett må medlemmer være 15 år (eller fylle 15 år i 2021), ha vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

 

Her finner du våre Årsmøtepapirer.

OBS: vennligst legg merke til at per 10.04 er det lagt opp nye dokumenter med en liten korrigering markert i rødt. 

 

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret i IK Start

Annonse fra Obos-ligaen: