arkiv ære

To nye æresmedlemmer

Finn Hansen og Odd Skuggen er utnevnt til nye æresmedlemmer i IK Start.

Annonse:

To nye æresmedlemmer
Finn Hansen og Odd Skuggen er utnevnt til nye æresmedlemmer i IK Start.

- Det hører med til sjeldenhetene at vi utvnevner to æresmedlemmer på ett og samme årsmøte, innledet Borgar Haugland før han gikk over på å karakterisere de to personene:

- Vedkommende har vært formann i Start og medlem i Svingen. Han har vært med i flyttegruppe og hovedansvarlig for medlemslister i klubben. Han har vært styrerepresentant i toppfotballen og hatt en rekke verv i Start. Han har vært helt sentral i alle økonomiske utfordringer opp gjennom årene. Dessuten har han vært svært sentral i de fleste avtaleverk som er forfattet i tiden han har vært her. Han sitter fortsatt i styret. ODD SKUGGEN, det er en glede å utnevne deg som æresmedlem.

Skuggen er for øvrig den som har sittet lengst sammenhengende som formann i IK Start.

Om Finn Hansen ble det blant annet sagt følgende:

- Han har vært i klubben lenge. Han var med i oppbygningen i storhetstiden på 70- og 80-tallet. Da det kom nye spillere til klubben hjalp han dem med arbeid. Han har vært en JA-mann. Han hjalp med sosiale tiltak, treningsleirer i Danmark og så videre. I arbeid inn mot NFF og Serieforeningen var han sentral. I sponsorsammenheng var han også viktig. Han bidro sterkt. Med sitt vinnende vesen og gode humør var han en glimrende ambassadør for Start opp gjennom. Han har hatt en rekke verv i en lang årrekke. Han er den eneste starter som har sittet i NFFs hovedstyre. Det er en glede og be FINN HANSEN komme opp og motta utmerkelsen.

De to æresmedlemmene mottok fortjent applaus og fikk overlevert diplom samt portrett-tegning.

Det skjedde også annet på årsmøtet:   

 

 

Annonse fra Obos-ligaen: