Kursen er lagt om

Annonse:

De fleste klubbene i tippeligaen og 1. divisjon har dårlig økonomi, og mange er avhengig av at velvillige investorer tilfører ny kapital for å sikre vider drift av klubbene. Start er ikke et unntak i denne forbindelse, men klubben og driftsselskapet har startet opp en prosess som sikter mot å snu utviklingen. Målet er å sikre tilfredsstillende sportslige resultater uten at det medfører store økonomiske tap.Det er i dette perspektiv at publikumsrelaterte lønninger til spillerne må sees. Noen av våre spillere har i dag inngått kontrakter med klubben som gir dem lønn i forhold til publikumsfremmøte på hjemmekampene. Gode sportslige prestasjoner fører til høyere tilskuertall, og det gir klubben bedre lønnsevne og spillerne høyere inntekter. I motsatt fall reduseres utbetalingene. Det er god logikk i et slikt system. Derfor bør flere kontrakter bli utformet på tilsvarende måte.

Den enkelte spiller kan nok føle at avlønningen er urettferdig fordi nettopp han har gjort en utmerket innsats. Men fotball er og blir et lagspill, og det er ikke noe galt i at lønnssystemet reflekterer dette faktum. Grunnlønnen som tilbys den enkelte spiller vil uansett kunne differensieres etter spillernes antatte dyktighet.

Men det er nok en illusjon å tro at et prestasjonsbasert lønnssystem vil fjerne enhver økonomisk risiko fra fotballen. Det er nok av fallgruver å gå i. Til syvende og sist handler det om å budsjettere realistisk både med inntekter og kostnader, men det er i sannhet ikke lett. Med store faste kostnader er det heller ikke lett å redusere kostnadene underveis dersom det oppstår inntektssvikt. Gjør vi det risikerer vi dårlig mediaomtale, og det trenger vi definitivt ikke.

Ingen kunne med rimelighet forutse fjorårets formidable sportslige nedtur. Denne nedturen fikk økonomiske konsekvenser og medvirket sterkt til nytenking omkring den sportslige virksomheten.

Vi må bygge opp et førstelag hovedsakelig med unge spillere som kan utvikle seg og bli best over tid. Det innebærer en målbevisst satsing med profesjonalitet i alle klubbledd. Spillerutvikling i egen klubb er ikke minst viktig for at rekrutteringen til førstelaget skal kunne sikres. Det er en utfordring å gjøre dette arbeidet enda bedre, og det vil vi.

De sportslige prestasjonene hittil i år har vært av vekslende kvalitet. Slik blir det gjerne før ting får satt seg. Men mye kan endre seg utover i sesongen. Det kan bli seirer og mye moro på stadion.

Laget som slo Raufoss på bortebane hadde en gjennomsnittsalder på bare 22 år. De er unge og ambisiøse spillere som ønsker å være med Start på oppturen som kommer. De trenger din støtte og entusiasme når de løper inn på Kristiansand Stadion for vinne kamper. Gi dem den støtte som de fortjener og som er en tradisjonsrik klubb verdig. Mye kan ennå skje i en serie som ennå ikke er halvspilt. Det blir kamp om poengene.

Kursen er lagt om i Start. Det kan ta tid å komme helt i mål, men viljen er til stede. Vel møtt på stadion!

Odd Skuggen

Annonse fra Obos-ligaen:
Publisert: 14.02.2003, oppdatert: 12.08.2017
Skrevet av: Odd Skuggen