15t0gwynw1to21j1zavreupohk

Slik ble Start stiftet

Idrettsklubben Start ble stiftet 19 september 1905.

Annonse:

Haakon Frøstrup, Starts 1. æresmedlem, var mannen som innførte fotballsporten i Kristiansand

Det var Haakon Frøstrup, Starts 1. æresmedlem, som var mannen som innførte fotballsporten i Kristiansand og derigjennom til hele landsdelen. Han hadde som ganske ung fått sett spillet i England, og var straks klar over at det var noe å få i gang i sin hjemby.

Ifølge gamle skriv ble den første fotballklubb i Kristiansand stiftet under navnet Christianssands Fotballklubb den 29. april 1891. Den fortsatte i Ørvarodd som begynte i 1899 eller 1900 - og som i 1902 på Gimlemoen klarte å spille 0 - 0 mot selveste Odd, Skien. Så kom da gutteklubben Gyldenløve. Den tok initiativet til den sammenslutning med andre gutteklubber som resulterte i I.K. Start .

- Vi var jo bare guttunger og hadde ikke sans for at selv småting kunne være viktige
Reinholdt Samuelsen

Det er sparsomt med opplysninger som er protokollført fra de første årene. Reinholdt Samuelsen, som har vært med fra starten av, uttalte en gang :
- Vi var jo bare guttunger og hadde ikke sans for at selv småting kunne være viktige

Av de som var med å stifte IK Start kan nevnes:
Arne Johnsen, Gunvald Olsen, Reinholdt Samuelsen, Einar Torjesen, Samuell Bugge, Jørgen Jensen, Emil Torstensen, Ole Tobias Thorstensen, Laurits Larsen, Gustav og Martin Eriksen, Håkon Endresen, Martin Pettersen, Toralf Rødland, Ingemann Rasmussen, Martin Endresen, Rolf Mangnusdal, Einar Kristiansen, Jørg Hagen, Thomas Svendsen, Engh.

Start spilte sin første kamp utenbys i 1906 i Mandal og vant 3 - 1.

Vi har sakset litt fra et jubileumshefte ved I.K. Start`s 15 år`s jubileum.
Skrevet av : Erling Svendsen


Start er stiftet 19. september 1905 og er en væsentlig fortsættelse av den tidligere fotballklub med det stolte navn ” GYLDENLØWE”.
Jeg vil bemerke at ” Gyldenløwe ” igjen var en fortsættelse av ” Christianssands Fotbaldclub”, som i 80 aarene blev stiftet av herr agent Frøstrup. Herr Frøstrup hadde lært fotballspill i England, og hadde straks forelsket seg i baade sporten og ballen.

Start`s første formann var Aabert Johnsen.
 

Start`s første formann var Aabert Johnsen.
Han var formand det første aar. Dette aar spiltes ingen kampe. Man hadde dog ligget i underhandling mrd Flekkefjord Fotballklubb om en kamp, men denne strandet paa Flekkefjords uvillighet. Klubbens første træningsplass var paa den motsatte side av veien av vor nuværende plass.

Paa klubbens anden generalforsamling – i 1906 – valgtes til formand Ole Tobias Thorstensen.
Start`s første kamp var mot underofficerseleverne. Start tapte denne med 3 - 1 maal. Samme aar spiltes mot seminaristerne; denne kamp blev vundet. Resultatet ikke notert. Der blev ogsaa kjæmpet mot gymnasiasterne; kampen uavgjort.

1907.
Klubbens neste formand blev Gunvald Olsen. Der spilledes mot et tysk hold, som blev slaaet med 5 - 0. Senere paa sommeren spiltes mot Mandal, som tapte med 1 – 3. Jornalen fortæller intet om 1908, idet 1907 og 1908 er slaa sammen.

I 1909 gjenvalgtes Gunnvald Olsen til formand.
Dette aar kom den længe eftertragtede kamp mot Flekkefjord i stand. Kampen endte med seier for os med 4 - 1 maal. Det kan være interessant at nevne, at der allerede dette aar (1909) var paa tale at bygge idrettsplass, og at klubben i den anledning mottok fra kapt. Hertzberg en anmodning om at oppnevne repræsentanter til den nye idrætsplasskomite.

Som formand i 1910 blev valgt Samuel Bugge.
Det aar fik ” START” revanche over underofficereleverne, idet vi i en kamp slo dem med 3 - 1 maal. Der blev optat forhandlinger med Norges Fotballforbund om indmeldelse i forbundet. Klubben blev dog ikke indmeldt før 1911.

Haakon Endreson blev klubbens næste formand - 1911.
Det aar blev der opsat garderoberum paa plassen. Vi fik i stand kamp mot Grane Arendal som blev slaat 2 gange med henholdsvis 11 - 0 og 8 - 0 maal. Dette smakte efter mer, og Viking, Stavanger blev invitert til en kamp her i byen. Invitten blev mottatt og kampen fandt sted paa Gimlemoen. Resultatet var vistnok mer end overraskende, idet kampen blev uavgjort med 2 - 2 maal.

Vor klub var den første norske, der spilte paa dansk grund

For 1912 valgtes Johan Johansen til formand.
Vi gjengjældte ”Viking`s” visit fra forrige aar og spilte en kamp mot dem i Stavanger. Resultatet av kampen blev tap for os av 4 - 0 ; humør var der likevel, og de spillere som deltok husker vistnok turen. Grane blev slat 2 gange, henholdsvis med 6 - 0 og 4 - 0. Flekkefjord Fotballklubb led et dundrende nederlag med 13 - 0. Kristiansands Fotballklubb gikk det samme vei med, idet vi slog dem med 8 - 1 maal. Aaret var en liten merkepæl i ” START`S og norsk fotballsports historie, idet vor klub var den første norske, der spilte paa dansk grund. Som sagt det var en liten begivenhet. Jeg skal derfor tillate mig at citere ordret en del efter aarsberetningen for 1912.

Vi mottok fra Aalborg Boldspillklub en indbydelse om at komme til Aalborg og kjæmpe en kamp mot dem. Denne indbydelse blev mottat, endskjønt utsigterne til at komme nogenlunde helskindet fra affæren var svært liten. Det viste seg nemlig paa grund av eksersis og at feriene var forbi at det var vanskelig at faa skaffe de nødvendige 11 mand. Et parti blev imidlertid uttat, men der måtte medtas flere yngre spillere. Resultat av kampen, bare et tap av 4 - 1 maal beredte oss en ikke ringe overraskelse. Derved var klubben blit den første norske der har tat noget maal fra en dansk klub, liksom ogsaa vort hold var det første norske hold der hadde spillet paa dansk grund. Vor matchkaptein Thomas Svendsen blev i den anledning overrakt en erindringsmedalje. Dette aar var det første der blev spillet om kretsmesterskap, og Start blev kretsmester med 4 point.

Økonomisk set var aaret et av de vanskeligste i Start`s historie. Imidlertid hadde vi en god ven i fabrikeier Jacob Lauridsen og mottok av ham et større kontant beløp. Herr Lauridsen var altid snap til at finde pungen, naar det gjaldt ”Start”, og alle ældre Startere vil nok iaar – jubileumsaaret - ønske at han endnu hadde sin bopæl og livsgjerning i Kristiansand. For første gang deltok vi i Norgesmesterskapskampene. Der blev spillet mot kredsmesterne i Grenland ” Fram” Larvik. Tapet blev større end ventet, nemlig 9 – 1 Der blev i aaret (1913) spillet 8 kampe, 5 vundne og 3 tapte. Første kamp var mot Viking Stavanger. Viking seiret med 1 – 0. Kampen gjaldt pokalen. I kredskampene seiret Start igjen overlegent og blev kredsmester for 2. gang. Aalborg Boldspillklubb gjæstet Kristiansand og spilte en kamp. Danskerne seiret med 5 – 1.

For 1914 valgtes Johan Jahnsen atter til formand.
Jahnsen sat nu som klubbens formand like til sin død, januar 1919. Aarets kredskampe artet sig mest som ”krig paa kniven” mellom Grane og Start. Efter at de ordinære kampe var ferdigspillet stod Grane og Start likt i point. Omkamp blev berammet avholdt i Arendal. Krigen var nu brudt ut, og paa grund av at flere av vore spillere var indkaldt og ikke kunne faa permissjon trak vi os tilbake fra videre kredskampe det aar. Grane var dermed kredsmester. Vi forsøkte at faa en sammenslutning i stand med Oddersjaa men av de forhandlinger som blev ført fremgikk det at tanken vandt liten tilslutning hos Oddersjaa, og blev derfor intet av.

For 1915 blev den tidligere formand gjenvalgt.
Ogsaa det aar blev konkurrancen om kredsmesterskabet mellom Grane og Start knivskarpt. Da kampene efter programmet var færdigspillet, stod vi igjen likt i point. Omkamp fandt sted i Kristiansand og hadde det overraskende resultat at Grane seiret med ikke mindre end 5 – 2. Anden kampen om pokalen med Viking fandt sted paa Gimlemoen. Viking blev slaat med 6 - 2 og vi hadde sikret os vor første aktie.

Formanden blev gjenvalgt i 1916.
Vi erobret atter kredsmesterskapet efter en haard omkamp med Grane, som blev slaat med 2 - 0. I en privatkamp mot BRODD tapte vi med 4 - 2. Aarets sensasjon var Norgesmesterskampen mot Fram Larvik. Alle hadde jo ventet et dundrende nederlag for Start, og resultatet - en knepen seier for Fram 1 - 0 var som sagt meget overraskende

Formanden blev gjenvalgt ..

Formanden blev gjenvalgt i 1917.
Vi blev kredsmester ikke bare i Kl. A men ogsaa i C.   B-partiet sled hardt for at erobre kredsmesterskabet ogsaa i sin klasse, men maatte overlate dette til Donn efter omkamp som vi tapte 2 – 1. Der spilte for første gang Old – Boys kamp. Hele 1912 laget var nemlig ”in town”. Kampen hadde samlet et ganske talrikt publikum, der moret sig kostelig over de vidunderlige himmelspret de ” gamle ” leverte. Aarets Norgesmesterkamp spilte vi mot ” SIF” Stavanger. Ogsaa da blev vi slaat ut i første runde. Vi tapte 4 - 2.

Formanden blev gjenvalgt i 1918.
I vinterens løp opførte Start en del amatørskuespill for at hjælpe litt paa økonomien. Det gikk over al forventning baade kunstnerisk og økonomisk set. Vi blev en overlegen kredsmester i A-Kl. idet vi slog samtlige andre klubber med et samlet maalantal av 20 - 1. Likedan blev vi igjen kredsmester i Kl. C. I Kl. B stred vi haardt for at ta kredsmesterskapet ogsaa her, men skjæbnen vilde det annerledes. Det var Mandalskameratene som var de seigeste. I omkampen mot dem tapte vi med 2 - 1. I kampene om Thornes vandrepokal tok vi vor første aktie, idet vi slog Donn med 3 - 0 og bedste Arendalsklubb Grane med 6 - 0. Av privatkampe spilte vi 3. Samtlige tapte vi. Mot Frigg tapte vi med ikke mindre end 7 - 1 maal. Brodd 2 - 0 og Vidar 4 - 1. Norgesmesterkampen mot Ørn tapte vi med 6 - 2 maal og var dermed ogsaa det aar ferdig i første runde.

For 1919 gjenvalgtes Jahnsen til formand.
Det var ikke lenge vi nød godt av Jahnsens arbeide i det aar. Han blev som bekjendt bortrevet i spanskesyken den 9. januar. Viceformanden Bernh. Bertelsen, fungerte som formand indtil videre. Bertelsen flyttet imidlertid fra byen, og paa ekstraordinær generalforsamling blev Einar Torjesen valgt til formand. Aarets kredskampe klarte vi med bravør. Kredsmester i Kl. A, B, og C. Thornes vandrepokal blev erobret for 2. g. I pinsen spilte vi privatkamp mot Frigg. Det var jo best at rette paa resultatet fra i fjor, og det blev gjort. Vi reducerte vort tap til 3 - 2. I en kamp vi hadde mot Vidar tapte vi med 2 - 1.

Vi slo Donn med 10 - 2. Men hvor lenge var Adam i paradis

Endelig oprandt den dag vi skulde række lenger end til 1. runde i NM. Ja,ja, første runde var noksaa letkjøpt, vi fikk nemlig walk over. 2. runde spilte vi mot Donn som hadde slaaet Viking i 1. runde. Vi slo Donn med 10 - 2. Men hvor lenge var Adam i paradis? I 3. runde fik vi motstander fjoraarets norgesmester KVIK og nu var det vor tur til at faa juling. Kampen som blev spilt i Larvik bragte KVIK en seir paa 6 - 0. Jeg vil dog gjøre opmerksom paa at vi i denne kamp spilte med 2 reserver, nemlig for maalmand og i.h. Det var jo mindre fornøilig at reise den lange vei, og saa komme hjem med et slikt resultat, men ”gutta” tok det med ro og moret sig kostelig likevel i den tid de hadde til egen disposition. Med denne kamp var sæsongen ogsaa ferdig. 

Annonse fra Obos-ligaen: