d2bhzjbepydx12wcfe9xxbtt0

- En barriere er brutt

Etter 108 år med klubbhistorie kunne IK Start endelig dele ut et gullmerke til en kvinne.

Annonse:

Leder i senoirrådet Borgar Haugland var ikke så lite stolt over å være historisk da han kunne dele ut Starts gullmerke til Tordis Tveit, den første kvinne som får denne erkjentligheten  fra klubben.  De andre om fikk erkjentlighet på årsmøtet 2013 var:

Årsmøte-2013-Dag-A
Årsmøte-2013-Dag-A

Dag Andersen, gullmerke

Årsmøte-2013-Ole-P-M
Årsmøte-2013-Ole-P-M

Ole Petter Mortensen, gullmerke

Årsmøte-2013-Tom Edvardsen
Årsmøte-2013-Tom Edvardsen

Tom Edvardsen, gullmerke

Årsmøte-2013-Kåre-P-M
Årsmøte-2013-Kåre-P-M

Kåre Petter Mathisen, erkjentlighetsgave

Årsmøtet-2013-Rune-Innbjo
Årsmøtet-2013-Rune-Innbjo

Rune Innbjo, erkjentlighetsgave


Leder Atle Tjelflaat hadde ingen avgåtte styremedlemmer å dele ut blomster til, men fant råd og verdige mottaker:

Årsmøte-2013-Leif-Strømme
Årsmøte-2013-Leif-Strømme

Leiuf Strømme for lang og tro tjeneste


Årsmøte-2013-Skuggen
Årsmøte-2013-Skuggen

Odd Skuggen , en som alltid er der og som vi kan støtte oss til


Årsmøtet-2013-Magne-Kristiansen
Årsmøtet-2013-Magne-Kristiansen

Magne Kristiansen, "uten deg hadde vi aldr vært der vi er nå"

 

Annonse fra Obos-ligaen: