KONGENS SØLV TIL ROLF ANDRESEN

På IK Starts 100 års jubileumsfest lørdag 12. november fikk Rolf Andresen Kongens fortjenstmedalje i sølv.

Annonse:

Av andre hedersbevisninger nevnes at Kjell Rosenberg og Odd Skuggen fikk gullnål m/diplom, Leif Strømme og Erik Stallemo ble utnevnt til æresmedlemmer i IK Start og Kai Eriksen fikk Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste.

kai-norgesvel
Kai Eriksen med Norges Vels medalje
lilly
Mor Lily
leifstromme
Leif Strømme
erikstallemo
Erik Stallemo
vinnere
Glade prisvinnere
persvein
Per Svein Bostrøm var speaker
ch1
bord
Andersen og Arntsen


IK Starts hundreårs jubileumsfeiring ble avluttet med en stor jubileumsmiddag for 430 gjester i Caldonien Hall og tilliggende lokaliteter lørdag 12. november. Foruten gamle og unge Startere var fylkesmann Ann Kristin Olsen og ordfører Jan Oddvar Skisland tilstede sammen med representanter fra NFF, daglig leder i Norsk toppfotball Boye Skistad og mange flere.

Av underholdningsinnslagen må nevnes Asbjørn Arnsten og Jens Olai Justvik, Tori Vrånes og Helene Bøksle. The Flush spilte til dans.

Annonse fra Obos-ligaen: