Diplom æresmedlem

Æresmedlemmer og Gullmerke-mottakere

Æresmedlemmer, Gullmerkemenn og mottakere av erkjentlighetspriser i IK Start

På møtet i Seniorrådet møtet 21 november 1947 ble det enstemmig besluttet å innstille Adolf Arntsen til klubbens gullmerke. Hans store arbeid for klubben, samt flotte sportslige resultater, lå til grunn. På samme møtet ble rådets erkjentlighetspokal vedtatt tildelt Karsten Johannessen. Hans iver til trening og kamper, samt store interesse for klubben ble lagt til grunn. I ettertid har det vist seg at rådet vanskelig kunne funnet bedre kandidater. Men likevel....

Nedenfor har vi listet opp Æresmedlemmene i IK Start og de som er tildelt Gullmerket

Æresmedlem
1926 Håkon Frøstrup
1931 Einar Kristiansen
1946 Trygve Hamre
1946 Jacob Lauritzen
1950 Jørg Hagen
1950 Reinholdt Samuelsen
1950 Einar Torjesen
1962 Håkon Endreson
1963 Ole Tobias Thorstensen
1965 Arne Johnsen
1966 Albert Egeland
1975 Sigurd Bergstøl
1975 Adolf Arntsen
1979 Rolf Hafsett
1979 Thorvald Knudsen
1980 Karsten Johannessen
1981 Rolf Andresen
1985 Finn Hanssen (Hafi)
1988 Svein Mathisen
1988 Trond Pedersen
2005 Leif Strømme
2005 Erik Stallemo
2010 Per Svein Bostrøm
2012 Finn Hansen
2012 Odd Skuggen
2015 Kai Eriksen
2016 Erik Ruthford Pedersen
2016 Carl Viggo Axelsen
2020 Borgar Haugland
 

Gullmerkemenn
Trygve Hamre
Adolf Arntsen
Sigurd Bergstøl
Sverre Heidenreich
Håkon Tveit
Trygve Kimestad
Håkon Tveit
Aimar Lundal
Ivar Bøe
Rolf Hafsett
Anders Sørlie
Frank Pedersen
Egil Kjell Drøsdal
Karsten Johannessen
Rolf Andresen
Harald Båsland
Reidar Flaa
Odd Frivold
Finn Hansen
Finn Hanssen
Trond Pedersen
Jørun Røyneland
Svein Mathisen
Magne Udø
Tor Arne Mjølund
Sverre Hornnes
Leif Strømme
Ernst Hatlestad
Arnfinn Gundersen
Per Svein Bostrøm
Alf Mathisen
Erik Stallemo
Garman Oland
Cay Ljosdal
Erik Svendsen
Thordis Tveit
Kai Eriksen
Oldmann Buekleiv
Egil Torjussen
Kjell Rosenberg
Odd Skuggen
Borgar Haugland
Erik Geelmuyden
Carl Viggo Axelssen
Ole Petter Mortensen
Dag Andersen
Tom Edvardsen
Erik Ruthford Pedersen
Bjørn Bergstøl
Marianne Strømstad
Torfinn Voreland
Inge Fossdal
Magne Kristiansen
Knut Fiala
Bjørn Ravnevand
Terje B. Olsen
Tore Heidenreich
Lynn. D. Telstø
Per Reidar Aabel
Erik Mykland
Per Ivar Moen

Oppdatert 12. juli 2022.

Hederstegn Seniorrådets erkjentlighetsgave

Hederstegn Plakett-Sølvmerke. (ikke i bruk lenger)

Annonse fra Obos-ligaen: