Diplom æresmedlem

Æresmedlemmer og Gullmerke-mottakere

Æresmedlemmer, Gullmerkemenn og mottakere av erkjentlighetspriser i IK Start

Annonse:

På møtet i Seniorrådet møtet 21 november 1947 ble det enstemmig besluttet å innstille Adolf Arntsen til klubbens gullmerke. Hans store arbeid for klubben, samt flotte sportslige resultater, lå til grunn. På samme møtet ble rådets erkjentlighetspokal vedtatt tildelt Karsten Johannessen. Hans iver til trening og kamper, samt store interesse for klubben ble lagt til grunn. I ettertid har det vist seg at rådet vanskelig kunne funnet bedre kandidater. Men likevel....

Nedenfor har vi listet opp Æresmedlemmene i IK Start og de som er tildelt Gullmerket

Æresmedlemmer
1926 Håkon Frøstrup
1931 Einar Kristiansen
1946 Trygve Hamre
1946 Jacob Lauritzen
1950 Jørg Hagen
1950 Reinholdt Samuelsen
1950 Einar Torjesen
1962 Håkon Endreson
1963 Ole Tobias Thorstensen
1965 Arne Johnsen
1966 Albert Egeland
1975 Sigurd Bergstøl
1975 Adolf Arntsen
1979 Rolf Hafsett
1979 Thorvald Knudsen
1980 Karsten Johannessen
1981 Rolf Andresen
1985 Finn Hanssen (Hafi)
1988 Svein Mathisen
1988 Trond Pedersen
2005 Leif Strømme
2005 Erik Stallemo
2010 Per Svein Bostrøm
2012 Finn Hansen
2012 Odd Skuggen
2015 Kai Eriksen
2016 Erik Ruthford Pedersen
2016 Carl Viggo Axelsen
2020 Borgar Haugland
2024 Erik Geelmuyden
 

Gullmerkeinnehavere
1938 Trygve Hamre
1947 Adolf Arntsen
1955 Sigurd Bergstøl
1955 Sverre Heidenreich
1955 Håkon Tveit
1961 Oldman Angel Bueklev
1961 Trygve Kimestad
1961 Aimar Lundal
1965 Ivar Bøe
1965 Rolf Hafsett
1965 Anders Sørlie
1970 Frank Pedersen
1971 Egil Kjell Drøsdal
1972 Karsten Johannessen
1975 Rolf Andresen
1975 Harald Båsland
1975 Reidar Flaa
1975 Odd Frivold
1975 Finn Hanssen ( Hafi )
1975 Finn Hansen jr.
1975 Trond Pedersen
1975 Jørun Røyneland
1975 Alf Mathisen
1980 Magne Udø
1980 Garman Oland
1980 Erik Stallemo
1980 Svein Mathisen
1980 Cay Ljosdal
1986 Erik Svendsen
1986 Sverre Hornnes
1986 Ernst Hatlestad
1986 Arnfinn Gundersen
1995 Tor Arne Mjølund
1995 Leif Strømme
1995 Kai Eriksen
1995 Per Svein Bostrøm
2005 Odd Harald Skuggen
2005 Kjell Rosenberg
2009 Borgar Haugland
2012 Erik Geelmuyden
2012 Carl Viggo Axelssen
2013 Tordis Tveit
2013 Dag Andersen
2013 Ole Petter Mortensen
2013 Tom Edvardsen
2014 Marianne Strømstad
2014 Erik Ruthford Pedersen
2014 Bjørn Bergstøl
2016 Torfinn Voreland
2016 Inge Fossdal
2017 Magne Kristiansen
2017 Knut Fiala
2019 Tore Heidenreich
2019 Lynn Telstø
2019 Terje Bergin Olsen
2020 Bjørn Ravnevand
2021 Per Reidar Aabel
2023 Erik Mykland
2023 Per Ivar Moen
2024 Hilde Sørgård

Oppdatert 6. mars 2024.

Hederstegn Seniorrådets erkjentlighetsgave

Hederstegn Plakett-Sølvmerke. (ikke i bruk lenger)

Annonse fra Obos-ligaen: