IK Starts styre 2018

For første gang har IK Start valgt en kvinnelig styreleder.

Annonse:

Monica Grimstad ble klappet inn som ny styreleder i IK Start på tirsdagens årsmøte. Grimstad har vært en del av styret i år, og overtar nå rollen som styreleder etter Geir Tønnesland.

Stian Ordahl er ny i styret, han ble valgt inn som nestleder, mens Elin Krumm og Kjetil Kristiansen fortsetter som styremedlemmer.

- Jeg takker for tilliten. Jeg kjenner meg utrolig stolt.  Jeg gleder meg til å samarbeide med administrasjonen og med Start En Drøm, sa Monica Grimstad, som kvinner som er valgt inn som styreleder i klubben.

(Unni Drangsholt Myhre var styreleder i klubben i noen måneder fra høsten 2011 til årsmøtet i 2012, etter at daværende styreleder Erik Geelmuyden trakk seg.)

Hun fortalte om bakgrunnen sin, som aktiv fotballspiller. Hun var med å starte fotballklubben Radar på 70-tallet og spilte senere på høyt nivå da hun bodde i Oslo. I arbeidslivet har hun blant annet lang erfaring fra mediebransjen, i Fædrelandsvennen og Schibsted. I dag er hun daglig leder i Avigo AS.

Geir Tønnesland takket for seg og oppsummerte sine to år i klubben.

- Jeg er stolt over det jeg har vært med på, og veldig spent på fortsettelsen, sa Tønnesland. 

+7uOxzSuSPC0vjJhXhw41A
Det var fullt hus under årsmøtet tirsdag.

Slås sammen med Donn

Det var stor oppslutning på årsmøtet, 105 stemmeberettigede hadde funnet veien til Startvippen, inkludert mange spillere fra både A-laget og Start 2.

Selve møtet gikk veldig udramatisk for seg. Dirigent Erik Geelmuyden ledet årsmøtet stødig gjennom dagsorden. Årsberetningene, regnskap for 2017 og budsjett 2018 ble godkjent uten store innvendinger eller spørsmål.

Saken det var knyttet mest spenning til var forslaget om å slå sammen barnefotballen i Start og Donn. 

Styremedlem Kjetil Kristiansen fortalte om bakgrunnen for forslaget, som har vært diskutert i flere år. Han fortalte at klubben jobber for å bedre samarbeidet med flere klubber. Viktigheten av å ha stabile lag, med store nok kull i hver årsklasse, på Lund ble trukket frem som det viktigste argumentet.

Hele forslaget kan du lese i sakspapirene her.

Det var ingen som hadde store motforestillinger mot forslaget, som ble stemt igjennom med 102 mot 3 stemmer. Dermed blir barnefotballen på Lund samlet i Donn fra og med 2019.

Vi kommer tilbake med mer informasjon om det på et senere tidspunkt.

Protokollen fra møtet vil også bli publisert så fort den er klar.

Hederstegn

IMG_1448
Magne Kristiansen fikk Gullmerket utdelt av Borgar Haugland og Per Svein Bostrøm.

Det ble delt ut to hederstegn under møtet. Tidligere styreleder Magne Kristiansen fikk Gullmerket og gullnål for sin innsats for klubben. Det samme gjorde Knut Fiala, som har bidratt på mange måter i en årrekke, men han var ikke tilstede på årsmøtet.

Vi gratulerer og takker igjen for innsatsen for klubben!

Det ble også gitt en ekstra oppmerksomhet til Ole Petter Mortensen, for sin innsats for håndballavdelingen i klubben. Fra høsten går de ut av Ik Start og blir en egen klubb. Navnet blir Lund Håndballklubb.

Lykke til!

Annonse fra Obos-ligaen: