IK Start styret 2012

IK Starts styre mars 2012

På ordinært årsmøte mandag 5. mars 2012 ble følgende valgt inn i styret:

Annonse:

Styreleder: Atle Tjelflaat 
Nestleder: Tom Edvardsen
Styremedlem: Mette Harv
Styremedlem: Pål Lydersen
Styremedlem: Claus Eftevaag
Styremedlem: Lisbeth Andersen
Styremedlem: Ole Petter Mortensen (valgt av håndballavdelingen)
Styremedlem: Dag Andersen (valgt av junioravdelingen)
Varamedlem: Kåre Petter Mathisen (valgt av seniorklubben)
Varamedlem: Morten Yngvar Olsen (valgt av håndballavdelingen)

Annonse fra Obos-ligaen: