IK Start styre 2006

Årsmøtet valgte nytt styre

Annonse:

Stående fra venstre: Svein Bernhard Sødal, Tor Norås, Dag Andersen og Rune Jacobsen.

Sittende: Trine Ose, Per Gudmund Foss, Odd Skuggen og Carl Viggo Axelssen. 

Styret fikk denne sammensettingen:

Leder: Odd Skuggen 

Nestleder: Carl Viggo Axelsen 

Medlem : Rune Jacobsen

Medlem: Svein B. Sødal

Sekretær: Trine Ose 

Repr.junioravd.: Dag Andersen 

Repr. håndballavd.: Tor Norås 

Repr. Seniorklubben: Per Gudmund Foss

 

Annonse fra Obos-ligaen: