Årsmøte IK Start 2013 salen

Engasjert årsmøte 2013 i IK Start

Det ble etterhvert en engasjert meningsutveksling på IK Starts årsmøte

Annonse:

IK Start avholdt årsmøte 7. mars på Sør Arena på noe som kunne se ut som en total enighet.
Borgar Haugland leste som vanlig minneord over Startere som har gått bort forrige år.

Årsmøte IK Start 2013 Erik G
Årsmøte IK Start 2013 Erik G

Og Erik Geelmuyden ble valgt som møtelder, noe som vanligvis borger for hurtig gjennomgang av sakene. Så også i år:
Årsberetningene ble vedtatt uten kommentarer.
Regnskapene ble vedtatt uten kommentarer.

Det var da årsmøtet kom til de innkomne forslagene at uengheten og engasjementet kom fram.
Styret ønsket en fullmakt fra årsmøtet til å kunne innarbeide en eventuell ny organisasjonednring i forbindelse med en varslet ny sportsplan i samarbeidsavtalen med Start Toppfotball. Heri ligger en mulig opprettelse av en egen utviklingsavdeling for yngre spillere.

Årsmøte IK Start 2013 Erik R P
Årsmøte IK Start 2013 Erik R P


En engasjert Erik Ruthford Pedersen for første gang på talerstolen på et årsmøte etter å ha vært i klubben siden 1971.

Uten å gå for nærme inn på diskusjonen så tar vi med noe synspunkt:

  • Vi må ikke vente forlenge så vi blir hengende for langt etter andre klubber
  • Vi må bruke muligheten til å få fram egen spillere til A-laget
  • Vi må tenke utvikling
  • Lytt til erfarne fagfolk og trenere som ønsker spissing
  • Vi må ha balanse mellom bredde og spissing på juniornivået
  • En slik endring krever en organisasjonendring
  • Vi må tørre å foreta endringer

Ved avstemning fikk styret 3 stemmer mot seg, mens 45 var for.

To andre inkomne forslag gikk rett gjennom: Nedsettelse av utvalg for å se på arkiveringsbehov i klubben og fokus på intern informasjon via utvikling av klubbens hjemmesider og bruk av eksisterende muntlige kanaler.

Årsmøte IK Start 2013 Atle T
Årsmøte IK Start 2013 Atle T


Gjenvalgt leder Atle Tjelflaat ønsket velkommen i starten av møtet og takket for ny tillit på slutten. 

Og hovedstyret ble gjenvalgt, her med bilde fra 2012:

IK Start styret 2012
IK Start styret 2012

Styreleder: Atle Tjelflaat
Nestleder: Tom Edvardsen
Styremedlem: Mette Harv
Styremedlem: Pål Lydersen
Styremedlem: Claus Eftevaag
Styremedlem: Lisbeth Andersen
Styremedlem: Ole Petter Mortensen (valgt av håndballavdelingen)
Styremedlem: Dag Andersen (valgt av junioravdelingen)
Varamedlem: Kåre Petter Mathisen (valgt av seniorklubben)

Annonse fra Obos-ligaen: