IK Start flagg logo blått

Ekstraordinært årsmøte 2014

IK Start innkaller til ekstraordinært årsmøte 18. november kl. 1800.

Annonse:

Sted: Sparebanken Sør Arena. Start-VIPen (inngang 7-3 etasje).

Agenda: 1. Valg

Forslag: Styreleder Magne Kristiansen velges for resterende valgperiode (til neste ordinære årsmøte i mars 2015).

Bakgrunn: Norges Idrettsforbund (NIF) har regler for «valgbarhet» til et idrettslag (NIFs lov pgf. 2-7). Tilsvarende regler har Norges Fotballforbund (NFF) og IK Start, men overordnet organ er NIF. En person som direkte eller indirekte har en økonomisk interesse av klubben er i utgangspunktet ikke valgbar. NIF kan gi dispensasjon fra denne regelen.

Ved avtale mellom IK Start og Start Toppfotball AS av 28. februar 2014, ble ethvert økonomisk forhold mellom Start Toppfotball AS og IK Start gjort opp ved at IK Start kjøpte de økonomiske rettigheter til spillerstallen mot oppgjør i mellomværende med Start Toppfotball AS. Magne Kristiansen (som 100% eier av Start Toppfotball AS) ble ansett valgbar som styreleder i IK Start på årsmøtet 12. mars 2014.

Etter initiativ fra IK Start er transaksjonen blitt reversert og erstattet av et månedlig honorar som motregnes mot mellomværende. Grunnen til dette er at den regnskapsmessige behandlingen blir annerledes for IK Start og det vil ved den endringen være fullt samsvar mellom klubbens regnskaper og innrapportering til Klubblisensnemnda i NFF. Noe det ikke ville blitt dersom den opprinnelige avtalen hadde blitt stående.

Ved den avtale som er signert inntrer igjen et forretningsmessig forhold mellom Magne Kristiansen sitt selskap og IK Start. Det understrekes at endringen av avtalen ikke har noen variabel oppside eller nedside for noen av partene i forhold til den opprinnelige avtalen.

IK Start har også informert NIF om at Magne Kristiansen (som da var styreleder i Start Toppfotball AS) var en av flere investorer som våren 2013 bidro med midler til spillerkjøp. Salg av spillerrettigheter ble godkjent av styret i IK Start. Verken styret i IK Start eller noen andre tenkte på at disse investeringene også skulle ha blitt ta med i vurderingen av valgbarhet i mars 2014.

I forbindelse med reversering av avtalen mellom IK Start og Start Toppfotball AS tok IK Start selv kontakt med NIF/NFF for å avklare det formelle i forhold til lovverket og har sendt søknad om dispensasjon fra NIFs lov pgf 2-7 slik at Magne Kristiansen kan fortsette i vervet som styreleder.

NIF har innvilget slik søknad om dispensasjon med virkning for inneværende valgperiode (til mars 2015). NIF kan kun gi dispensasjon for en valgperiode ad gangen.

Rent formelt må et ekstraordinært årsmøte godkjenne valget av Magne Kristiansen som styreleder for gjenværende valgperiode med disse forutsetninger.

Kristiansand, 31. oktober 2014

For styret i IK Start

Tom Edvardsen

Nestleder

Annonse fra Obos-ligaen: