årsmøte des 2013

Årsmøtet støttet styret

Ekstraordinært årsmøte i IK Start fulgte styrets innstilling enstemmig. Dermed fortsetter toppfotballaktiviteten under idrettsklubben.

Annonse:

Styret hadde etter en grundig vurdering kommet til at det allikevel ikke vil fremme forslag om opprettelse av allianseidrettslag og en ny klubb for toppfotballen, men fortsette med all aktivitet i dagens IK Start. Dette fikk bred støtte i klubblokalene på Sør Arena. Flere tok ordet for å gi sin tilslutning til styrets anbefaling - blant dem Odd Skuggen og Ståle Myhre.

Årsmøtet ga også styret fullmakt til å ta opp et ansvarlig lån samt bestemme de endelige tegningsbetingelser innenfor følgende begrensninger:

• Lånebeløp: Minimum NOK 3.000.000, maksimum NOK 10.000.000
• Maksimal løpetid: 5 år
• Avtaleform: I tråd med NFFs standard mal slik at lånet blir godkjent som egenkapital i forhold til lisensen.
• Fullmakten gjelder frem til ordinært årsmøte i mars 2014.

Det ble for øvrig ikke avholdt valg fordi Magne Kristiansen trakk sitt kandidatur. Bakgrunnen er at han foreløpig ikke er valgbar til IK Start i henhold til Norges Idrettsforbunds regler. Atle Tjelflaat fortsetter dermed som styreleder inntil videre.

Det var 29 stemmeberettige til stede på ekstraordinært årsmøte, onsdag kveld.

Annonse fra Obos-ligaen: