Thom-Helge konstituert som ny leder i klubben

Dag Andersen fratrer sitt verv som styreleder i klubben av helsemessige grunner.

Annonse:

Det har vært en belastende periode for han og det øvrige styret over lang tid, og i samtale med øvrige styret valgte han å stille sin plass til disposisjon. Styremedlem Thom-Helge Henriksen vil nå ta over ledervervet i IK Start frem til årsmøtet i klubben.

 

– Dag har stilt opp for IK Start sent og tidlig over mange år. Han har vært en god leder som har bidratt enormt til klubben i en vanskelig tid. Jeg har stor respekt for at han nå velger å trekke seg tilbake av helsesmessige grunner, sier Henriksen.

 

– Som ny styreleder vil jeg frem til årsmøte sammen med Elin Krumm og Hilde Sørgård i styret gjøre mitt beste for å lede klubben og forberede det viktige årsmøtet som kommer. Vi står overfor en rekke utfordringer, men vi har mange ansatte og medlemmer som jeg vet vil være med å heie og støtte oss nå.

 

– Styret har nå besluttet at vi skal gjennomføre årsmøtet i IK Start torsdag 15. april. Det vil bli gjennomført digitalt, som selvfølgelig ikke er optimalt. Men i pandemi-tiden må en bruke andre metoder, noe alle andre lag og foreninger viser er mulig nå. Så håper vi på et fysisk årsmøte igjen i 2022.

 

Han kan også fortelle at administrasjonen jobber med å sette opp den digitale løsningen for årsmøtet, og at han har stor tro på at dette kommer til å fungere veldig bra.

 

For ytterligere kommentarer, ta kontakt med

 

Thom-Helge Henriksen

Mob: 900 50 796

Annonse fra Obos-ligaen: