sparebanken sør arena NTB scanpix.2

Styreleder og daglig leder trekker seg

Styreleder i Start en Drøm, Robin Reed, og daglig leder i Start en Drøm, Christopher MacConnacher, trekker seg med umiddelbar virkning.

Annonse:

MacConnacher ble ansatt som administrativ leder i Start en Drøm 1. juni 2019 og tok i mai 2020 over rollen som daglig leder for Start en Drøm.

– Det er uenighet om veien videre. Derfor har jeg nå besluttet å trekke meg med umiddelbar virkning. Dette har selvfølgelig vært en vanskelig beslutning, sier MacConnacher.

– Ønsker å takke administrasjonen og drift for et godt samarbeid. Markedsavdelingen har gjort en strålende jobb gjennom den fortsatt pågående korona situasjonen. Det er veldig inspirerende å se utviklingsavdelingen sitt arbeid hver dag med morgendagens Startere. Ønsker også å rette en stor takk til samarbeidspartnerne som står last og brast med Start. Har også blitt kjent med mange flotte supportere. I tillegg til alle flotte frivillige som bidrar på en fantastisk måte for klubben. 

– Gjennom korona har nærheten til spillerne ikke vært som ønskelig. Den biten savnet jeg veldig det siste året. Det er en fantastisk fin spillergruppe med masse talent. Gleder meg til å følge laget tett når sesongen forhåpentligvis kan sparkes i gang medio mai.

– Ønsker trenerteamet lykke til med jakten på opprykk.

– Det har vært en svært lærerik periode hvor jeg har fått utviklet meg som person og leder. Takk for opplevelsene, dedikasjonen og omstillingsevnen gjennom en meget krevende tid. 

– Til slutt vil jeg takke for et meget godt samarbeid med Robin Reed.

 

Robin Reed har siden mai 2020 vært styreleder for Start en Drøm, etter at han tok over for Christopher Langeland.

– For et år siden tok jeg på meg korona-prosjektet og kort tid etter styreleder jobben i Start En Drøm AS. 

– Det har vært givende å jobbe med klubben i mitt hjerte. I perioden har det vært mange store utfordringer og gjennom godt samarbeid så har vi loset klubben gjennom et krevende utgangspunkt og korona, snudd et stort underskudd i 2019, til et marginalt positivt driftsresultat i 2020. Klubben er nå også praksis gjeldfri. Vi er i tråd med vår handlingsplan som er godkjent av NFF.

– Administrasjonen i Start har levert sterkt og skal ha æren for dette. Det er veldig sjelden disse som jobber i kulissene blir nevnt, derfor ønsker jeg å nevne Christopher Macconnacher, Mette Tønnesen, Arne Simonsen, Lars-Gunnar Andersen, Per-Egil Andreassen, Ole-Gerhard Sørensen, Espen Børufsen og Kai Eriksen. De har utført en meget krevende oppgave, eksemplarisk og med suksess. 

– Jeg er imponert over våre leverandører, partnere, frivillighetskorpset samt publikum og deres velvillighet overfor klubben i perioden. Ikke minst klubbens ansatte som tok kollektivt lønnskutt for å hjelpe klubben gjennom den første korona bølgen. 

– Jeg vil takke mine kollegaer i styret som har stilt lojalt opp med både arbeid og finansiering. Jeg er helt sikker på at klubben nå er inne på et riktig spor. Skal Start lyktes langsiktig mener jeg satsning på lokale talenter og akademi må være grunnpilaren i strategien. 

– Med henvisning til e-post sendt mine kollegaer i Start En Drøm AS-styret for noen uker siden vil jeg derfor orientere om at jeg fratrer stillingen som styreleder i Start En Drøm AS med umiddelbar virkning. Jeg har dessverre ikke anledning til å ta et nytt år grunnet en krevende familiesituasjon samt forpliktelser til øvrige virksomheter jeg er involvert i. Styret vil innen kort tid annonsere en ny styreleder.

Heia Start!

 

Annonse fra Obos-ligaen: