Strømmestiftelsen og Kaspar Strømme forlenger samarbeidet med Start Life Support

Start har gjennom sitt samfunnsengasjement, Start Life Support, samarbeidet med Strømmestiftelsen og Kaspar Strømme for å fremme humanitært arbeid og samfunnsengasjement. Nå forlenges avtalen.

Annonse:

Sammen med de to organisasjonene har Start siden 2009 drevet prosjekter i Afrika for å bruke våre verktøy for å hjelpe lokalbefolkningen. I ti år bygde vi fotballbaner, toaletter og garderobebygg i byen Mbale i Uganda for å hjelpe vanskeligstilte barn og unge som har hatt en vanskelig oppvekst som gatebarn i den fattige byen.

Etter ti år, i 2018, kunne Mbale-prosjektet stå på egne ben, og Start Life Support startet da et nytt bistandsprosjekt sammen med Strømmestiftelsen og Kaspar Strømme.

I Dar es Salaam i Tanzania jobber vi nå sammen med organisasjonen OCODE (Organization for Community Development) med å gjøre vinner stolte og selvstendige, og gi dem mulighet til å tjene egne penger slik at de unngår tidlig ekteskap, overgrep og utnytting.

besøk i tanzania 2019 18
Henrik Robstad og tidligere Start-spiller Tobias Christensen på besøk i Tanzania i 2019

Gjennom fotball får de mestring og stolthet, og de får en annen respekt og posisjon i lokalsamfunnet.

I tillegg har et par av kvinnene også på kort tid utviklet seg til å bli landslagsspillere for Tanzania.

 

Og Richard Strømme fra Kaspar Strømme AS synes det er meningsfylt å bidra inn mot prosjektet og Start Life Support:

– Det føles meningsfullt, spesielt etter å ha vært på besøk noen ganger, og man ser at bidraget kan bety en forskjell for noen, sier Richard.

– Hverdagen er for oss i Kaspar Strømme preget av mange små og store utfordringer som er viktige der og da, men kanskje ikke i den store sammenhengen. Da er det godt å av og til kunne løfte blikket litt og se at bedriften faktisk kan bety noe positivt for andre.

 

En opplevelse for livet

 

– SLS er viktig for Kaspar Strømme, fortsetter Richard.

– Mange har bidratt og vært på tur til utenlandsprosjektet. Derfor er det også av betydning for oss at arbeidet videreføres, og SLS har for mange blitt en del av vår kultur og identitet. Turene har jo også vært en opplevelse for livet for de av våre ansatte som har fått delta.

– Det er viktig å ha struktur rundt sosialt engasjement, og bistand og utviklingsarbeid er egentlig et eget fag. Samarbeidet med Strømmestiftelsen og Lars Saaghus har vært helt fantastisk gjennom alle disse årene, og de har med sin kunnskap og sitt engasjerte, lokale personell sikret at prosjektene blir gjennomført på en god måte.

 

Start Life support tanzania skolebesøk 6
Erlend og Mikael var populære gjester på barneskolen ved et tidligere besøk

 

Samarbeid i fremtiden 

Og Richard understreker at samarbeidet med Start er veldig viktig for å kunne fortsette engasjementet deres i Tanzania.

– Samarbeidet med Start gir en ekstra dimensjon på det hele. For det første, så er det spennende å samarbeide med vår lokale klubb som vi har vokst opp med, og samtidig kanskje kunne gi et bidrag til kulturutvikling der.

– Vi har jo sett hvordan fotball kan være et viktig redskap på mange områder, og hvordan det kan være en universell kraft på tvers av landegrenser, alder, kultur, sosial status, velstand og kjønn.

 

Strømmestiftelsen

 

Strømmestiftelsen ble etablert 21. september 1976 og har sin opprinnelse i det omfattende innsamlingsarbeidet som ble startet av kapellan Olav Kr. Strømme i Kristiansand domkirke på begynnelsen av 1960-tallet.

Lars Saaghus, rådgiver i Strømmestiftelsen, er positiv etter å ha forlenget avtalen.

– Start og Strømmestiftelsen er to ganske sentrale aktører på Sørlandet, så det er veldig naturlig at de har et samarbeid, og spesielt for ungdom, noe som begge er veldig engasjert i, sier Lars.

– Samarbeidet har fungert veldig bra, og vi har fått veldig gode resultater.

– Vi har hatt mye positivt oppmerksomhet i Norge ved at vi har hatt fotballspillere fra Start som på en måte har vært modeller for disse prosjektene.

 

besøk i tanzania 2019 19
Jenter er aktivt med i fotball mye takket være det gode samarbeidet i Tanzania

I Tanzania arrangeres det et livsmestringskurs for jenter som varer i ni måneder, der unge jenter lærer å ta tak i sitt eget liv, ikke være redde for å snakke og ikke være redde for å få en jobb.

Og å tilknytte dette prosjektet med fotball har vist seg å være veldig vellykket.

 

– Fotball er et genuint verktøy for å utrydde fattigdom i den forstand at du kan spille fotball om du er fattig eller rik. Med fotball blir du del av en større sammenheng, en del av team. Du lærer å tape og vinne, og du lærer å innordne deg, fortsetter Lars.

– Takket være at Start Life Support er med på dette, ønsker vi nå å ekspandere prosjektet til et annet område i Tanzania som er på et enda mer landlig strøk, slik at det ikke bare blir de som er i byene som kan være med.

 

– Start Life Support har betydd veldig mye for dette prosjektet. Strømmestiftelsen kunne kjørt dette prosjektet alene og samlet inn penger, men besøkene vi har hatt fra klubben hvert år har enorme positive ringvirkninger.

 

En inspirasjon for alle i prosjektet

 

– De blir enormt inspirert av å få besøk av disse profesjonelle spillerne, og det er et høydepunkt i løpet av året for alle i prosjektet.

– I fjor var det første gang på ti år at vi må legge en reise på hylla. Håpet er at vi kanskje kan komme av sted i november i år. Det hadde vært veldig gøy.

– Det er en kjempeinspirasjon for de i Tanzania å få besøk av fotballspillere som virkelig viser at de bryr seg.

 

Alle er med å bidrar

 

– Vi må også trekke inn sponsorene til Start, som egentlig står bak det her. Spesielt Kasper Strømme, som er lokomotivet. De er lokomotivet, så kommer de andre sponsorene etter. Det er ikke noe tvil om at det har vært en suksessfaktor.

– Det har vært mye utskiftninger i Start, men Start Life Support har bare blitt sterkere og sterkere. Og med Espen som er ansatt på samfunnsengasjement, så får du enda mer fokus både på det nasjonale og det internasjonale engasjementet.

– Start er en klubb som virkelig tar ansvar på samfunnsengasjement både nasjonalt og internasjonalt.

 

Starts leder for samfunnsansvar, Espen Børfusen, er også veldig glad for å forlenge det viktige samarbeidet.

– Vi er veldig glade for at Kaspar Strømme AS og Strømmestiftelsen blir med oss videre, og vi er stolte av samarbeidet vårt og det vi har fått til sammen. Det har vært utrolig interessant å følge utviklingen av prosjektet, og samtidig vite at vi er med på å gjøre en forskjell, sier Espen.

– Nå gleder vi oss veldig til til å kunne besøke prosjektet i Tanzania igjen sammen med Kaspar Strømme og Strømmestiftelsen, og til å fortsette det gode samarbeidet. Disse turene betyr mye for oss i Start.

 

Annonse fra Obos-ligaen: