Trenertalenter har gjennomført IK Starts ETU

Den femte utgaven av IK Starts Eksterne Trenerutviklingsprogram (ETU) ble fullført søndag 12. november med en avsluttende samling i forkant av A-lagets kamp mot KFUM.

Annonse:

12 lokale trenere har gjennomført programmet som har bestått av 8 fellessamlinger på Sparebanken Sør Arena med oppstart i februar.

I tillegg til fellessamlingene har trenerne hatt tilbud om oppfølging i klubb av vår trenerutvikler - Per-Erik Andersen. De har også blitt tilbudt å "hospitere" med et av Utviklingsavdelingens (UA) trenerteam.

Vi har hatt en gruppe på 12 engasjerte lokale trenere som har bidratt til mange gode fotballdiskusjoner, sier klubbens trenerutvikler, Per-Erik Andersen.

Trenerne har fått 8 temabaserte foredrag med fagpersoner fra både UA- og A-lagsteamet. I tillegg til dette har de fått et innblikk i hvordan klubben jobber med utvikling av unge spillere, samt at de har fått tilgang til UAs planverk og de standarder UA-trenerne jobber etter.

Programmet gjelder som etterutdanning for de trenerne som har UEFA-B lisens.

Annonse fra Obos-ligaen: