Pressemelding

Pressemelding angående Start-spiller som anmeldt for brudd på karenteneregler.

Annonse:

Kristiansand kommune har i dag anmeldt en Start-spiller for brudd på karantenereglene etter innreise fra utlandet.

Start har følgende uttalelse:

«Vi synes det er sterkt beklagelig at dette har skjedd og ser veldig alvorlig på at en av våre ansatte kan ha brutt karantenereglene. Vi forstår at kommunen har valgt å anmelde dette og avventer nå den videre saksgangen.

Vårt viktigste fokus nå er å sørge for at den situasjonen vi har havnet i blir håndtert på best mulig måte. Når det gjelder den aktuelle spilleren så har klubben startet en intern prosess for å se på hvordan vi skal håndtere denne saken videre.»

 

Annonse fra Obos-ligaen: