Pressemelding

PRESSEMELDING:

På bakgrunn av den aktuelle situasjonen rundt en mulig protest etter NM-kampen mot Tromsø IL, ønsker IK Start å komme med følgende uttalelse: (Foto: Tor Erik Schrøder.)

Annonse:

Etter en nøye vurdering av den tilgjengelige informasjonen, bevismaterialet og samtaler med kampdelegater og fagfolk har vi i ettermiddag konkludert med at vi ikke legger inn en protest.

Selv om det etter vår vurdering utvilsomt ble gjort en feil som kan ha påvirket kamputfallet, ønsker vi som klubb å ta med oss den gode prestasjonen av vårt lag og heller rettet blikket fremover. Klubben er ekstremt stolt av lagets innsats og prestasjon, og måten de responderer på etter vi blir redusert til en mann mindre.

NFFs regelverk åpner for å levere protest i slike tilfeller som vi opplevde i går. Det er bra at den muligheten finnes. Vi har stor respekt for dommerens jobb, og forstår at alle involvert i en fotballkamp gjør feil. Men vi skulle gjerne hatt andre arenaer som er mindre dramatiske der vi kan få en dialog med dommerne om kontroversielle avgjørelser og det vi mener kan være feil av betydning. Vi håper vi kan få en konstruktiv diskusjon om dette fremover – med sikte på en enda bedre gjennomføring av kampene i den sesongen vi nå skal inn i.

Terje Marcussen, daglig leder i IK Start,
Magni Fannberg, sportssjef i IK Start,
Markus Slyngenborg Jensen, mediesjef i IK Start.

Annonse fra Obos-ligaen: