Pressemelding angående daglig leder

Sveinung Hedding-Valvik konstituert som daglig leder i IK Start. (Foto: Helge N. Olsen)

Annonse:

IK Starts daglige leder Terje Marcussen har meddelt styret at han vil fratre sin stilling. I den forbindelse har styret i dag konstituert nåværende kommersiell leder, Sveinung Hedding-Valvik, som daglig leder.

Styret er opptatt av at Terje nå kan få ro etter å ha «stått i stormen» den senere tid. Han har et stort hjerte og engasjement for IK Start, og vi er takknemlig for den innsatsen han har lagt ned til klubbens beste. Styret vil ha en dialog med Terje rundt den formelle avslutningen av arbeidsforholdet.

Styret vil også rette en stor takk til Sveinung som har sagt seg villig til å bli konstituert daglig leder. Nå er det viktig at han, øvrig ledelse og ansatte i klubben får arbeidsro i en krevende tid. Styret vil selvsagt være tett på, gjøre vår jobb og gi støtte.

Når det gjelder fast ansettelse av daglig leder, vil styret starte opp en prosess og komme tilbake med informasjon om dette senere.

Annonse fra Obos-ligaen: