SfxUBw_D1WI

PM: Nærmer seg avtale med investorer

IK Start nærmer seg avtale med amerikanske investorer. (Foto: Tor Erik Schrøder)

Annonse:

Prosessen med å få på plass et robust avtaleverk for en mulig dualmodell mellom IK Start og amerikanske investorer er nå i siste fase hvor kun formaliteter gjenstår. Vi ser frem til å kunne legge frem et velformulert og grundig bearbeidet avtaleforslag for medlemmene på ekstraordinært årsmøte så snart vi er helt ferdige med den.

Vi har brukt den tiden som ble nødvendig i arbeidet med avtalen. Denne type prosesser tar tid, og for å sikre en god og tydelig avtale har vi ikke ønsket å ta noen snarveier underveis, men å gjøre et så grundig arbeid som mulig.Det betyr at juridiske avklaringer og avklaringer mot NFFs bestemmelser også har tatt den tiden som har vært nødvendig. Begge har vært delaktige i arbeidet og vil fortsatt involveres til vi er helt ferdige.

I tillegg har samarbeidsavtalen vært levende på to språk hvor Noricom har bistått med profesjell oversetting. Vi vil understreke at det ikke er uenigheter om avtalens kjerneelementer eller forhandlingstaktikk som er årsak til at prosessen har trukket ut. Tvert imot har dialogen vært både konstruktiv og løsningsorientert fra alle involverte parter. Vi ser frem til å legge frem avtalen for medlemmene så snart alt er på plass.

Styret ønsker å gi uttrykk for at det er full tillit til alle ansatte i klubben både i administrasjonen og i sportslig avdeling. Vi vet at målrettet og hardt arbeid gir resultater. La oss se fremover og finne løsninger!

Styret

Annonse fra Obos-ligaen: