Nå er samarbeidsavtalen klar

Samarbeidsavtalene mellom Start og Donn er nå underskrevet. Naboene skal nå jobbe sammen for å gi et best mulig fotballtilbud til barn på Lund.

Annonse:

Etter over 100 år som naboer, rivaler og etterhvert også gode venner, går klubbene nå over i en ny epoke. Fra og med 2019 samles barnefotballen på Lund i Donn. Start vil fortsatt bidra med kompetanse og ressurser inn i barnefotballen, men Gutter 16 vil være yngste lag i klubben.

-  Klubbene har hatt et felles ønske om å gi barn på Lund et best mulig tilbud. Årsmøtet i mars ga mandat til å forhandle frem en avtale med Donn, og nå er den avtalene vedtatt i begge styrene og signert. Det har vært en grundig og god prosess, sier Monica Bergin Grimstad, styreleder i IK Start. 

Se de viktigste punktene i avtalen nederst i saken.

start donn samarbeid3
På bildet: Fra venstre: Kjetil Kristiansen (styremedlem IK Start), Monica Bergin Grimstad (styreleder IK Start), Terje Ekebakken (styreleder FK Donn), Atle Roar Håland (utviklingsleder Start) og Per Christian Osmundsen (daglig leder FK Donn).

Samtaler i mange år

Bergin Grimstad mener det er mange positive sider med samarbeidsavtalen.

- Da jeg kom inn i styret i mars 2017, hadde det allerede vært samtaler om å få til noe sammen mellom nøkkelpersoner i Donn og Start over flere år. Dette har vært helt avgjørende for at denne avtalen nå er på plass. Begge klubbene hadde over mange år opplevd det krevende å skulle gi et godt sportslig tilbud til både de beste og nest beste barna når de kom til 13-14 års alderen. Jeg tror det gjorde at vi mistet mange fotball-barn i den alderen. Det er uheldig om vi mister ungdommer fordi klubbene ikke samarbeider, og Lund er ikke større enn at det er nok med en breddeklubb for barna, sier Bergin Grimstad.

- Nå kan Donn konsentrere seg om å gi et godt breddetilbud for alle, så kan Start fokusere på å utvikle de mest lovende og ivrige talentene på Sørlandet når de blir gamle nok, slik at de forhåpentligvis blir nye Start-spillere.

Christopher Langeland, arbeidende styreleder i Start En Drøm, gleder seg også over at avtalen med Donn nå er i havn

- Da vi kom inn hadde klubbene allerede diskutert dette en stund, og ideen om et samarbeid med Donn stemte veldig godt overens med våre tanker. Først og fremst vil dette bidra til å gi barn og unge på Lund et bedre fotballtilbud, noe som passer veldig bra til vår visjon om å inspirere barn og voksne på Sørlandet til å tro på og realisere sine drømmer og visjoner, sier Langeland.

Les mer om bakgrunnen for avtalen i årsmøtepapirene fra mars 2018 (vedlegg A).

Dette er gull for barnefotballen på Lund.

— Per Christian Osmundsen

Gleder seg

- Vi i Donn gleder oss veldig til samarbeidet. Vi håper å bruke Start på det de er gode på, med kompetanse, og så håper vi virkelig at vi kan levere noen gode spillere til Start, som de kan foredle slik at de kan få muligheten til å spille på Sparebanken Sør Arena, sier Per Christian Osmundsen, daglig leder i Donn.

Klubben får nå rundt 630 aktive medlemmer neste sesong.

- Dette er gull for barnefotballen på Lund, nå vil få store og solide kull i alle årsklassene. Vi håper å få kraftig vekst på både gutte- og jentesiden, sier Osmundsen.

Atle Roar Håland, utviklingsleder i Start, forteller at avtalen med Donn er en del av klubbens nye strategi for spillerutvikling.

- Nå har vi lag fra G16 og oppover i klubben, og så vil vi jobbe mye sterkere utad fra 16 år og nedover. Det betyr at vi kommer til å ha et tett samarbeid med Donn, og bidra med både spiller- og trenerutvikling der. Det betyr også at vi kommer til å jobbe tett sammen med nye samarbeidsklubber på Agder og med fotballkretsen, sier Håland.

Se hele intervjuet med Osmundsen og Håland, om hvordan klubbene skal jobbe sammen.


Avtalen

I grove trekk innebærer avtalen at Donn overtar hele ansvaret for barnefotballaktiviteten på Lund (6-14 år), mens Start skal bidra med ressurser og kompetanse innenfor både trener- og spillerutvikling.

Andre viktige punkter i avtalen:

  • Avtalen regulerer hvordan og når overganger for spillere fra Donn til Start kan skje.

  • Klubbene samler seg også om én idrettsfritidsordningen (IFO) ved at Startskolen blir en del av Donn Pluss. Start skal fortsatt bidra med sportslig kompetanse og trenere i IFO.

  • Avtalen gir alle spillere og trenere i barnefotballen (5-14 år) i Donn gratis billetter på alle Start sine hjemmekamper i seriespill. Start har som mål å fylle opp Sparebanken Sør Arena, det å gi billetter til barn og unge i våre samarbeidsklubber et av grepene for å få til dette.

  • Donn har mulighet til å bruke løvelogoen på profileringstøy for spillere og ledere i barnefotballen for å symbolisere det tette samarbeidet mellom klubbene.

Annonse fra Obos-ligaen: