Pressemelding - Endringer i klubbens organisering

Det blir gjort endringer i IK Starts organisering.

Annonse:

IK Start Styret

Oskar Månsson har informert IK Start styret om sin fratreden. Månsson ble valgt til det midlertidige styret 25. januar og gjenvalgt av medlemmene på årsmøtet 6. mars.

Styreleder Børre Fredriksen om Månssons fratreden, "Styret i IK Start ønsker å uttrykke sin oppriktige takknemlighet for Oskars verdifulle bidrag de siste fem avgjørende månedene i klubbens historie, og ønsker ham alt det beste for fremtiden."

Svein Mykland vil nå bli et fast styremedlem. Som varamedlem har Mykland deltatt i styremøtene siden årsmøtet og vil sikre kontinuitet i styrets arbeid.

Sportslig Utvalg i IK Start

Rune Jakobsen vil representere IK Start i Sportslig Utvalg og vil bli invitert til alle styremøter uten stemmerett. Rune bringer unik kompetanse fra tidligere erfaring som sportslig administrativ leder for IK Start og som daglig leder for FK Jerv. Hans ekspertise vil være en viktig ressurs for styret og klubben.

For å sikre kontinuitet i sportslig utvalgs arbeid, vil Espen Hoff ha rollen som vara og delta hvis Rune er utilgjengelig. I tillegg til sin profesjonelle spillererfaring på toppnivå i flere norske klubber, har Hoff verdifulle erfaringer fra å være representant i NISO samt med bachelorgrad i Sport Management og arbeid i Start Life Support.

Følgende personer er utnevnt til IK Starts Sportslige Utvalg:

  • Mick Priest, sportssjef IK Start
  • Azar Karadas, hovedtrener for IK Start
  • Rune Jakobsen, IK Start (Espen Hoff som vara for Rune Jakobsen)
  • Jean Bley, Stein på Stein 1905 AS
  • David Grim, Stein på Stein 1905 AS

 

IK Starts representanter i styret til Stein på Stein 1905 AS

I samsvar med NFFs reglement og for å sikre tett samarbeid har styret i IK Start utnevnt to representanter til styret i Stein på Stein 1905 AS. Styret valgte enstemmig Ida Grødum og Fredrik Munksgaard Hanssen til å representere IK Start.

Grødum har en allsidig bakgrunn og erfaring innen ledelse, styrearbeid, politisk arbeid og nettverksbygging. Hun jobber for tiden som partneransvarlig hos Visit Sørlandet og har vært medlem av styret i IK Start siden det ordinære årsmøtet i 2024. I sine oppgaver hos IK Start har hun vært pliktoppfyllende, kreativ, ansvarlig og målrettet og vi er sikre på at hun vil gjøre en utmerket jobb for klubben i styret til Stein på Stein 1905 AS.

Munksgaard Hanssen er selvstendig næringsdrivende og driver Rotor Tools AS som har erfaring med internasjonal handel. Munksgaard Hanssen har også erfaring i styrearbeid, og som initiativtaker til Vårt Start AS, har han vist en unik forpliktelse til klubben. Han samarbeider tett med både IK Start og Stein på Stein 1905 AS. Vi opplever Munkgaard Hanssen som engasjert, målrettet, kreativ og positiv. Vi er sikre på at han også vil gjøre en utmerket jobb for IK Start i styret til Stein på Stein 1905 AS.

Vennligst rett mediehenvendelser for IK Start til styreleder Børre Fredriksen på [email protected] eller nestleder Robert Vabo på [email protected]  

Vennligst rett mediehenvendelser for Stein på Stein 1905 AS til David Grim på [email protected].

Annonse fra Obos-ligaen: