FAQ om det ekstraordinære årsmøtet

FAQ for medlemmer om den nye samarbeidsavtalen. Foto: Tor Erik Schrøder

Annonse:

Vi håper dette gir en god oversikt og svarer på spørsmålene deres om den nye samarbeidsavtalen. Ikke nøl med å kontakte oss hvis dere har ytterligere spørsmål. Vi vil oppdatere denne oversikten med ofte stilte spørsmål underveis.

 

Hva er en dualmodell?

Den norske dualmodellen er et samarbeid mellom klubb og investor (næringsliv) i henhold til lover og vedtak i NFF og NIF. I bestemmelsene settes det grenser for hvilke rettigheter klubb kan overdra til det samarbeidende selskapet og det gis begrensinger for hva selskapet kan påvirke og avgjøre i klubben. De viktigste begrensingene er at klubb skal ha kontroll over sin frie stilling, være et selveiende og frittstående retssubjekt samt ha bestemmende myndighet knyttet til den sportslige aktiviteten. En klubb kan overdra alle deler av sine kommersielle rettigheter til investorene. Dette kan være; inntekter ved salg og utlån av spillere, inntekter ved hjemme- og bortekamper, medieavtaler, sponsoravtaler, utstyrsavtaler og kiosksalg. Inntekter som ikke henger sammen med noe av dette, medlemskontigenter i klubben samt aktivitetsmidler og offentlig tilskudd myntet på barne og ungdomsfotball kan ikke overføres. Vårt forslag til samarbeidsavtale er sendt flere ganger til NFF. Avtalen er innenfor gjeldende bestemmelser.

Når avgjøres det om det blir en dualmodell?

Beslutningen om å gjennomføre en dualmodell vil bli tatt etter en avstemning på ekstraordinært årsmøte 18.6. Alle medlemmer vil ha mulighet til å stemme og påvirke beslutningen. I tiden frem mot årsmøtet vil vi gi informasjon om avtalen og det vil også følge informasjon i årsmøtepapirene. Det blir fysisk og digital (Digdem) stemmegivning med overføring via teams.

Hvordan følger man EOÅ?

Årsmøte er på Lundsia pøbb 18.06.24 kl. 18:00 og det blir digital eller fysisk stemmegivning. Dersom det kommer mer enn 220 medlemmer fysisk benytter vi oss i tillegg av klubbhuset på Sparebanken Sør Arena.

De som ikke har anledning til å følge møte har anledning til dette via en egen teams-lenke som har blitt utsendt til våre medlemmer. Om du ikke har fått dette, send mail til [email protected].

Hvor mye penger handler det om?

Investorene har planlagt å investere opptil 40 millioner kroner over en 10-årsperiode, hvis det er nødvendig. Sunne forretningsmessige prinsipper og langsiktighet i investeringene vil i så fall ligge til grunn.

Hvem tar beslutningen i klubben om det blir en dualmodell?

Det er klubbens medlemmer som tar beslutningen på et ekstraordinært årsmøte. Styret vil presentere og innstille forslaget, og medlemmene vil stemme. 

Vi beklager at det har blitt gitt feil informasjon tidligere om at det kreves 2/3 flertall i det ekstraordinære årsmøtet imorgen under behandling av sak 3. 

Vi fikk for kort tid siden mail fra NFF vedrørende gjeldende flertallsbestemmelse i EOÅ i morgen. Det er simpelt flertall som gjelder. Vi har tatt dette opp med Agder Idrettskrets for en tid siden etter at flere medlemmer reiste problemstillingen og mente 2/3 deler var feil. Spørsmålet var om det er nødvendig med lovendring for å inngå samarbeidsavtalen eller ikke. Svaret kom dessverre ikke før for kort tid siden i dag. Her er svaret fra NFF;

"NNFs lov, eller lovnorm for idrettslag, stiller ikke krav til at dette vedtas på annen måte enn som et alminnelig vedtak med simpelt flertall på årsmøtet. Dvs. det skal ikke være behov for en lovendring. Eneste unntak må være om et idrettslag har gjort lovendringer som utelukker en dualmodell, og at de derfor må foreta en lovendring med 2/3 flertall for å fjerne bestemmelsen, men det kjenner jeg ikke til at noen har gjort før"

Hvordan fordeles pengene mellom investorer og klubb i dualmodellen?

Se årsmøtepapirene. Det kommer egen artikkel om temaet i tillegg.

Hva skjer hvis det blir et nei til USA?

Klubben stilles i en svært vanskelig situasjon hvor annen frisk kapital må tilføres ila få uker.

Kan jeg som medlem lese avtalen?

Ja, medlemmer vil ha mulighet til å lese avtalen. Vi vil gjøre avtalen tilgjengelig på Sparebanken Sør Arena. Avtalen vil være tilgjengelig tirsdag-fredag 11.-14. juni mellom 14:00 og 18:00 samt mandag 17. juni mellom 14:00 og 18:00. Det vil være kapasitet så alle som vil kan få lest avtalen. I tillegg blir avtalen tilgjengelig for medlemmer i Oslo hos NTF (Ullevaal) Fredag 14. mellom kl. 14:00 og 20:00. Send en mail til [email protected] om tidspunktet du ønsker. Se også egne saker på vår hjemmeside

Er det plass nok for alle som vil lese avtalen? Ja, vi sikrer at alle medlemmer som ønsker å lese avtalen kan gjøre det. Vi har god plass på Sparebanken Sør Arena.

Har investorenes økonomi blitt undersøkt?
I due diligence-prosessen har det blitt gitt forsikring og dokumentasjon vedrørende hovedinvestorenes økonomi.
Denne dokumentasjonen er levert av hovedinvestorenes bankforbindelse.

Hvordan kan vi være sikre på at investeringsselskapet ikke blir solgt til uønskede eiere?

Hvis investorene bestemmer seg for å selge investeringsselskapet, har IK Start i avtalen sikret seg retten til at styret i IK Start skal godkjenne de nye eierne.

Er det mulig for Start første lag å kjøpe lisensen av Start sitt 2. lag av konkursboet ved en konkurs?

Nei, klubben har kun en lisens.

Kan dere gi noen klare eksempler på hvorfor denne avtalen er bedre for IK Start enn avtalen med SED var i sin tid?

Gode svar på dette er gitt i årsmøtepapirene.

Hva forplikter de seg til å investere og hva er deres betingelser for å investere i Idrettsklubben Start og at Start skal få pengene?

Svaret på dette finner du i årsmøtepapirene.

Er det gjort risikovurderinger/analyser av hva avtalen medfører av risiko for Idrettsklubben? Både på kort og lang sikt.

Dette er en del av styrets vurderinger i forarbeidet til innstilling til årsmøte.

Annonse fra Obos-ligaen:
Publisert: 11.06.2024, oppdatert: 17.06.2024
Skrevet av: Sveinung Hedding-Valvik, Børre Fredriksen og David Grim