Enighet om opphørsavtale mellom Start En Drøm AS og IK Start

Annonse:

Start En Drøm AS ( SEDAS) og IK Start er i dag 22.12.21 blitt enige om at Samarbeidsavtalen (fra dato den var gjeldende) skal opphører fra den 31.12.2021. Partenes rettigheter og forpliktelser som i følge av denne avtalen, opphører fra nevnt dato. SEDAS tilbakefører alle rettigheter til Start, og Start overtar alle forpliktelser relatert til fotballvirksomheten. 

Det er en forutsetning at opphørsavtalen blir godkjent på IK Start sitt årsmøte for at den skal være gjeldende. 

Dette har vært en prosess som har pågått over lang tid. Det har vært krevende for både styret i SEDAS og IK Start, men ikke minst for de som har sitt daglig virke på Sparebanken Sør Arena. Vi har også stor forståelse for at ansatte, sponsorer, supportere og alle som er glade i Start har kjent på en usikkerhet, og til tider frustrasjon, over manglende informasjon fra både SEDAS og IK Start gjennom denne prosessen. Det er dessverre svært vanskelig å gi informasjon når man er i en forhandlingsprosess, og veien blir til underveis. Men vi er i dag kommet til en enighet, og vi ønsker alle det beste for klubben. IK Styret vil takke SEDAS for sitt generøse bidrag over de siste fire årene og for all tid og ressurser som er lagt ned underveis. 

Styret i IK Start vil nå fortsette jobben videre med å trygge økonomien i klubben for sesongen 2022. Vi vil fortsette å ha stort fokus på kostnadsbesparende tiltak, men også jobbe aktivt for å øke inntektene. Vi ønsker å gi trygge og gode rammevilkår for de som jobber i klubben. 

Vi ønsker å skape en bærekraftig klubb!

Styret i IK Start.

Annonse fra Obos-ligaen: