Disse vil utgjøre styret til Stein på Stein 1905 AS

Foto: Tor Erik Schrøder.

Annonse:

Styret i Stein på Stein 1905 AS vil bestå av følgende personer: 

Roger Loughney, Styreleder

Stein på Stein 1905 AS

Gründer og bedriftsleder

 

Jean Bley

Stein på Stein 1905 AS

Investment banking and risk management, Philadelphia Union Foundation

 

David Grim

Stein på Stein 1905 AS

Kommunikasjonsrådgiver

 

Katy Loughney

Stein på Stein 1905 AS

IT/Tech Gründer og Cybersikkerhet

 

Ida Grødum (utnevnt av IK Start Styret)

IK Start Styret Representant

Styremedlem og partneransvarlig i Visit Sørlandet AS. Politisk erfaring i by- og fylkestinget.

 

Fredrik Munksgaard Hanssen (utnevnt av IK Start Styret)

IK Start Styret Representant

Forretningsgründer og tidligere styremedlem

 

Jens Ove Klev (utnevnt av Club 21)

Club 21 Representant

CEO/ Adm. Direktør og tidligere styremedlem

 

Styreleder Roger Loughney sier følgende:

«Vi er stolte av å kunne presentere det første styret i Stein På Stein 1905 til alle som er glad i Start. Styret vil være en viktig bidragsyter i årene fremover og sammensetningen vi har med ulike erfaringer tror vi vil komme IK Start til gode. IK Start er landsdelens klubb og en klubb med veldig mange medlemmer. Vi i Stein På Stein 1905 AS skal samarbeide godt med IK Start for å nå vårt felles mål om en bærekraftig klubb»

 

Uttalelse fra Børre Fredriksen:

«Styret i IK Start har valgt Ida og Fredrik som klubbens representanter i styret til Stein på Stein 1905 AS. Begge har erfaringer og kvalifikasjoner som vil være nyttige også for Stein på Stein 1905 AS. De har et stort engasjement og sterk klubbtilhørighet. Vi tror de vil ivareta klubbens interesser på en god måte og styrke samarbeidet mellom styrene.»

 

Uttalelse fra Club 21:

«Vi mener Jens Ove bringer inn verdifull erfaring både fra innsiden og utsiden av klubben inn i dette styret. Han satt i styret i Start i en turbulent tid, og har unik innsikt i hva klubben gjorde riktig og hva som kunne vært løst annerledes de siste årene. Dette er erfaringer vi tror kommer klubben til gode. I tillegg er han en person som vil fronte verdiene og ambisjonene til IK Start på en god måte – å være bidragsytere til at barn og voksne skal få oppleve idrettsklubben Start der de hører hjemme igjen.»

Vårt Start vil få en styreplass når deres forpliktelse til Stein på Stein 1905 AS er oppfylt.

Mediehenvendelser for Stein på Stein 1905 kan rettes til David Grim på [email protected]

Annonse fra Obos-ligaen: