Fra venstre: Thom-Helge Henriksen, Elin Krumm,  Hilde Sørgaard, Dag Andersen

Her er Starts nye styre

Monica Bergin Grimstad går av som styreleder i IK Start og erstattes av Dag Andersen. Samtidig kommer det to nye medlemmer inn i styret.

Annonse:

Det ble klart etter at årsmøtet for 2020 ble avholdt i kveld. Det ble sagt mange flotte ord, spesielt da om Monica Bergin Grimstad som har lagt ned en fantastisk innsats som styreleder de siste årene.

Monica benyttet anledningen til å takke for samarbeidet, og rettet en spesiell takk til Christopher Langeland, styreleder i Start En Drøm, for et godt samarbeid gjennom de siste årene.

Sammen har de lagt ned en enorm jobb, blant annet for å få til en ny avtale med Kristiansand eiendom om Sparebanken Sør Arena.

Det nye styret i IK Start:

Leder                          Dag Andersen                                     Ny 1 år)

Nestleder                   Elin Krumm                                        Ikke på valg

Medlem                      Thom-Helge Henriksen                      Ny 2 år           

Varamedlem              Hilde Sørgaard                                   Ny 1 år

 

Årets årsmøte gikk unna uten diskusjoner eller saker med den store offentlige interessen, så de største overraskelsene kom da hederstegnene ble delt ut.

 

Følgende hederstegn ble delt ut

Æresmedlem: Borgar Haugland

Borgar Haugland
Borgar Haugland mottar beviset æresmedlemskap av Per Svein Bostrøm.

Gullmerket: Bjørn Ravnevand

Bjørn Ravnevand
Bjørn Ravnevand

Erkjentlighetsgave: Kristin Søvik, Ole-Bernt Kristoffersen og Tove Olsen 

Kristin og Ole Bernt
Kristin Søvik og Ole-Bernt Kristoffersen.

 

Annonse fra Obos-ligaen: