Enighet mellom IK Start og Kjetil Rekdal

Felles pressemelding fra Start og Kjetil Rekdal

Annonse:

Partene har i dag sittet i konstruktive møter og kommet frem til en avtale som avslutter Kjetil Rekdals arbeidsforhold med klubben fra og med dags dato.

- IK Start igangsatte prosesser angående Rekdals ansettelsesforhold som følge av rapporter om forhold som var uforenlig med klubbens verdigrunnlag. Når vi likevel har valgt å inngå dette forliket, så er det av hensyn til klubben og våre ansatte og den belastningen de har stått i, og fortsatt ville ha stått i dersom prosessen hadde fortsatt, sier Monica Bergin Grimstad, styreleder i IK Start.

- Jeg aksepterer klubbens behov for at vi måtte gjennom denne prosessen, selv om de seneste dager har vært belastende for alle involverte parter, inklusive meg, sier Kjetil Rekdal.

- Jeg takker for den støtten jeg har fått og håper alle nå støtter oppunder spillerne, klubben, eiere og dets styrer på veien videre. IK Start har et stort potensial og jeg ønsker klubben lykke til for fremtiden, sier Kjetil Rekdal.

Partene er fornøyd med at saken fant sin Iøsning utenfor rettsapparatet.

Annonse fra Obos-ligaen: