Blir permanent sportslig leder

Atle Roar Håland har fungert som sportslig leder en god stund allerede. Nå blir han permanent sportslig leder i Start.

Annonse:

Nå ser han frem til å bygge videre på det han har vært med å starte i klubben de siste årene.

- Det er en utrolig spennende utfordring og interessant jobb. Når det gjelder arbeidsoppgaver så har jeg gjort en del av det allerede, sier Atle Roar Håland.

Han har en flott spillerkarriere i Start i år se tilbake på, og i 2018 kom han tilbake til klubben som leder av utviklingsavdelingen i klubben. Han har vært veldig sentral i etableringen av samarbeidsmodellen der Start har skrevet samarbeidsavtaler flere breddeklubber i regionen.

Det siste året har han vært operativ leder for sport. Etter at Tor-Kristian Karlsen ga seg som sportslig leder ved nyttår, og Christopher Langeland trakk seg tilbake fra rollen som arbeidende styreformann, så har Håland fått flere oppgaver, blant annet rundt spillerlogistikk. 

Nå er rollen og stillingsinnstruksen formalisert, og Håland ser frem til å jobbe videre for å utvikle klubben.

- Det er spennende å kunne være med på fortsettelsen av det arbeidet vi har startet opp. Vi ønsker å bygge et solid fundament for gode sportslige prestasjoner. Da handler det om å ha gode strukturer i de ulike avdelingene, om å ha de rette folkene og om å dyrke en god kultur, sier Håland.

Start har de siste årene vært tydelige på at klubben ønsker at de beste sørlendingene skal spille i Start, samtidig som det her blitt investert mye i klubbens utviklingsavdeling.

- Vi har en visjon om å inspirere barn og voksne på Sørlandet, og de siste årene har det blitt tydeligere at vi vil gjøre det blant annet gjennom å ha en god andel sørlandske spillere. Vi ønsker at de beste sørlandske spillere spiller her. Det er alltid noen som blir så gode at de tar steg videre, men vi ønsker at de beste unge spillerne utvikler seg her og kan ta steget videre ut i verden ved gode prestasjoner for Start, sier Håland.

Han er stolt over at laget Start har stilt med i serieåpningen i år har et stort innslag av lokale profiler.

- Nå har vi en ekstremt stor andel lokale spillere i stallen, og de fleste er unge. Vi startet med åtte sørlendinger mot Molde nylig. Det er vi stolte av.

Kontinuitet og langsiktighet

Robin Reed, styreleder i Start En Drøm, gleder seg over at Håland nå formelt er klubbens sportslige leder.

- Dette er en utrolig viktig signering for klubben. Atle besitter en enorm fotballfaglig kompetanse, er en dyktig leder og en god organisasjonsbygger. Nå får vi kontinuitet og langsiktighet i arbeidet med å bygge et moderne, strukturert og gjennomført profesjonelt apparat rundt A-Laget og utviklingsavdelingen, sier Reed.

Som sportslig leder er Håland er ansvarlig for å jobbe strategisk med langsiktig sportslig utvikling, i tillegg til at han er øverste ansvarlig for driften av sport, som består av 45 ansatte (inkludert spillere).

- Atle kom inn i klubben som utviklingsleder. Det siste året har han tatt et stadig bredere ansvar. I perioden har det skjedd utrolig mye positivt. Vi har skapt et godt og faglig sterkt miljø rundt A-Laget, og etablert det sterkeste utviklingsarbeidet Start har hatt. Vi har opprettet et godt samarbeid med en rekke lokale klubber og vi har bygget nettverket rundt klubben. De beste resultatene blir skapt over tid og jeg er helt sikker på at det fundamentet vi nå har lagt, og arbeidet vi gjør vil skape stor suksess for Start og fotballen på Sørlandet over tid, sier Reed.

 

 

Annonse fra Obos-ligaen: