Startpensjonistenes tirsdagtreff

Her er programmet for våren 2019. Gjengen møtes i klubblokalene (inngang 7) på tirsdager klokka 1100.

STARTPENSJONISTENES TIRSDAGSTREFF, VÅREN 2018

Januar    

8.          Vel møtt igjen. Godt nytt år. Gjennomgang av programmet. Besøk av Monica Grimstad. Styreleder i IK Start

15.        Jan Egil Hansen: Museet i Nodeviga.  LOTTERI

22.        Bjørn Tore Johansen: Dommeravgjørelsenes betydning for kamputviklingen

29.        Magnar Sannes: Språk- og talevansker

Februar  

 5.          Andre’ Vaaler: Med Start i hjertet.

12.         Tormod Engebu: Kort innføring i slektsforskning.

19.         Hans T. Thomassen: Prostatakjertelen

26.         Knut Mæsel: Krigens første år i Kristiansand

 

Mars

5.           Sylfest Lomheim (tema kommer senere)

12.          Håkon Sandåker: Bredalsholmen

19.          Rekeformiddag. LOTTERI

26..        Start Life Support m.m. (Hvem som kommer er foreløpig ikke avklart)

 

April       

2.          Jan Erik Mustad: Fotballøya England

9.          Kjetil Rekdal: Klare for Obosligaen?

Påske

23.           Arnfinn Torjussen: Minner fra et langt presteliv.

30.           Finn Erik  Klausen: Vitenskapens syn på livets utvikling.  LOTTERI.

 

Mai     

7.            Christoffer Langeland: Fotballprat mv…

14.           Per Svein Bostrøm: Intervju med Lars Hollerud.

  

Øyvind Oterholt, Arnt Fosstveit og Magnar Sannes

Annonse fra Obos-ligaen: