Spillere og trenere enige om lønnskutt

Både trenere og spillerne i A-stallen har gått med på lønnskutt for å hjelpe klubben i en vanskelig økonomisk situasjon.

- Vi er veldig fornøyde med å ha kommet til enighet med spillerne om dette, det var også utrolig viktig med tanke på å redusere kostnadene i en veldig spesiell periode, sier daglig leder Christopher MacConnacher.

Etter at administrasjonen gikk med på lønnskutt for et par uker siden har det være en god dialog med støtteapparatet og spillere.

- Jeg må virkelig berømme både trenere og spillere for hvordan de har håndtert dette. Det viser hvilke verdier og hvilken kultur vi er i ferd med å få på plass her. Vi er avhengig av at hele klubben står sammen når det stormer, og da er det rørende å se at både spillere, trenere og ansatte i administrasjonen er med på en felles dugnad, sier MacConnacher.

Nesten alle spillerne og hele støtteapparatet har nå skrevet under på avtalen som gir en reduksjon i lønnen frem til 1. september, og det er enighet om å evaluere situasjonen på nytt da. Han forteller at lønnskuttene kan gi en besparelse på opptil to millioner kroner i 2020.

- Det er et par spillere der det er praktiske elementer som vi må diskutere nærmere, ellers har alle spillerne sluttet seg til lønnsreduksjonen. Jeg vil rose dem for en utrolig ryddig og god prosess, sier MacConnacher.

Styreleder i Start En Drøm, Robin Reed, er imponert over at klubben klarer å gjennomføre et kollektivt lønnskutt på denne måten.

- Vi har snakket om at vi mener det har blitt gjort mye bra arbeid for å bygge en god kultur i klubben, og dette mener jeg er en god indikasjon på at vi er kommet et langt stykke på vei. Vi står sammen i denne tøffe tiden, og vi skal komme styrket ut. Jeg må berømme spillergruppen, trenerteamet og de ansatte i klubben for måten de har taklet dette på, sier Reed.

Han leder prosjektet som har som mål å sørge for at klubben klarer seg økonomisk gjennom korona-krisen. Lønnsreduksjonen er en viktig del av de kostnadsreduserende tiltakene.

- Vi har kommet langt når det gjelder å kutte kostnader i klubben, det er mange som har strukket seg langt både i og rundt klubben, og det setter vi stor pris på. Men det gjenstår fortsatt mye jobb, først og fremst for å skaffe nye inntekter, sier Reed.

- Der har vi noe spennende på gang som vi håper folk og næringsliv på Sørlandet vil være med på.

Annonse fra Eliteserien: