Enighet om ny avtale for Sparebanken Sør Arena

Start og Sørlandshallen Eiendom er har kommet til enighet om en ny leieavtale for bruken av Sparebanken Sør Arena. Start vil fortsatt være leietaker og arenaen åpnes opp for i breddeidretten.

Det å få på plass en ny leieavtale på Sparebanken Sør Arena har vært et klart mål for klubben i mange år, og de siste to årene har styrene i Start En Drøm og IK Start jobbet intenst for å få dette til. Nå er en ny avtale signert.

- Vi er veldig glade for å ha kommet til enighet med Sørlandshallen Eiendom og Kristiansand kommune om en ny leieavtale. Det har vært en lang og grundig prosess, der vi har jobbet strategisk gjennom to år for å få frem fakta i en sak som det har vært mange misforståelser knyttet til. Men vi opplever at dialogen med kommunen hele veien har vært konstruktiv og god, sier styreleder i IK Start, Monica Bergin Grimstad.

ny avtale sør arena langeland grimstad
Christopher Langeland og Monica Bergin Grimstad.

- Det at vi har kommet i mål med dette er et resultat av langsiktig og strategisk arbeid. I mange år har kostnadene knyttet til arenaen vært en kjempeutfordring for klubben. Denne avtalen gjør at vi endelig kan løfte blikket og fokusere på å bygge en bærekraftig og konkurransedyktig klubb, sier Christopher Langeland, arbeidende styreleder i Start En Drøm.

- For å klare det er vi helt avhengige av å ha hele Sørlandet i ryggen, inkludert kommunen, næringslivet og publikum. Jeg synes kommunen nå viser at de ønsker å legge til rett for at vi kan lykkes. Nå skal vi jobbe hardt for å få med oss mer av næringslivet, og for å fylle opp denne flotte arenaen på kampdag, sier Langeland.

- Vi tror at denne nye avtalen også vil gi hele fotballen på Sørlandet et løft. Nå vil langt flere, både barn og voksne, kunne ta i bruk dette fantastiske anlegget, sier Grimstad.

sparebanken sør arena NTB scanpix
Sparebanken Sør Arena. Foto: Tor Erik Schrøder/NTB scanpix

Avtalen

Den nye avtalen innbærer at idrettsdelen av arenaen, som er heleid av Kristiansand kommune, nå åpnes for breddeidretten, både barn og voksne. Dermed kan NFF Agder sette opp både treninger og kamper på banen. Arenaen vil også være hjemmearena for byens ledende kvinnelag.

Når det gjelder Starts kamper i 2020 så beholder klubben de samme arealene på kampdag som i fjor. VIP-losjene, som i dag leies ut til samarbeidspartnere, overtas av kommunen fra 2021-sesongen, men det er ikke avgjort hva kommunen ønsker å gjøre med dem ennå. Start ønsker å fortsette å leie de losjene klubben trenger til kampdag.

Avtalen innebærer også at kunstgresset på arenaen blir byttet før seriestart. Arbeidet er allerede i gang og nytt underlag skal etter planen være på plass i slutten av neste uke.

- Underlaget var ikke godkjent for Eliteseriespill i 2020 så det var nødvendig å bytte underlaget nå. Dette vil bety mye for våre spillere på A-laget og i utviklingsavdelingen, som trener på banen hver dag. Men det vil også gjøre arenaen enda mer attraktiv for andre lag i Kristiansand, sier Langeland.

Det ligger også i avtalen at underlaget på arenaen skal holde Eliteserie-standard, og at kommunen står for bytte av underlag hvis det er nødvendig.

Start skal fra 2021 betale rundt 2,3 millioner kroner i leie for å disponere banen og garderober til trening og kamper, i tillegg til noen andre lokaler tilknyttet sport og kamparrangementer. Tidligere har vi betalt i overkant av fem millioner kroner i husleie.

Kontorlokalene administrasjonen sitter i, og Klubbhuset i 3.etasje, leies av en privat aktør og er ikke en del av avtalen. 

Kristiansand kommune og Start skal dele på driftsansvaret, der kommunen driften for all breddeaktivitet på arenaen mellom 1. april og 31. oktober. Driftsutgifter knyttet direkte til toppidrett dekker Start.

Hvordan driftsfordelingen blir i detalj er ikke avgjort, men det vil gi vesentlige besparelser for Start.

Se pressekonferansen her.

 

Annonse fra Eliteserien: