Innkalling til årsmøte i IK Start

Styret i IK Start innkaller herved til årsmøte.

Årsmøtet avholdes den 3 .mars kl.19.00 i Klubbhuset på Sparebanken Sør Arena, Stadionveien 21, 4632 Kristiansand.

Saker som ønskes behandlet må fremmes for styret innen 19. februar. Benytt epost-adressen:  adm@ikstart.no

Saksdokumenter er tilgjengelig på ikstart.no en uke før møtet.

For å ha stemmerett må medlemmer være 15 år (eller fylle 15 år i 2020), ha vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret i IK Start

Annonse fra Eliteserien: