BLOGG: Takk for følget

I dag har jeg tatt en avgjørelse om å ta en pause i mitt engasjement som keepertrener for A-stallen til IK Start.

Bakgrunnen for denne beslutningen er de siste dagers  triste hendelser i klubben i mitt hjerte. Opplevelsen av det som har skjedd har satt et sterkt preg på meg og ført til at jeg nå har tatt en beslutning om å ta en pause fra jobben min.

Etter å ha levd et langt liv i klubben, er det naturlig at sterke følelser settes i sving hos meg og mine nærmeste. Reaksjonene ute blant trenerkolleger og i fotball- Norge som viser omtanke og forståelse for mine reaksjoner gir styrke, men situasjonen er likevel krevende å takle. For oss alle.

Det er nå mindre enn to år siden jeg opplevde at Mons Ivar og Odd forlot Sparebanken Sør Arena før avsluttet prosjekt. Den gang reagerte jeg også sterkt, men valgte å fortsette. Når så båndene ble enda sterkere til hovedtreneren, som det har vært med Steinar, er det kanskje naturlig at de siste dagers hendelser har preget meg. For uten overskudd, fokus og tro er det umulig å gjøre den profesjonelle jobben jeg ønsker å gjøre for våre keepere.

Situasjonen i Start de siste årene har vært utfordrende, også i 2017. Vi hadde i år en vintersesong med stor sportslig framgang. Samtidig var klubben preget av mye negativitet og uenigheter. Dette medførte til at vår administrerende direktør Even Øgrey Brandsdal valgte å si opp jobben sin. Deretter fikk vi skader på sentrale og viktige spillere. Da måtte en med små ressurser ut å  gamble på nye spillere for å fylle opp A-stallen.  Og til slutt - igjen trusselen om konkurs. Nok en gang. Dårlig økonomi er en "energitapper" av rang. Usikker inntekt, fare for å miste jobben, en klubb som kan miste lisens. Klubben var mer  "Start et mareritt». En voldsom påkjenning for alle ansatte, spillere og trenerteam. Da ble det vist disiplin og mental styrke.

Men så kom Start  en Drøm og nytt håp for klubben. Vårt lag var i skikkelig sig, og var inne i en periode med stor framgang. 11 kamper (6-5-0) og opprykksposisjon på tabellen. Hva var grunnen?

1. Klar, tydelig og riktig ledelse av akkurat det laget, den gruppen.
2. En disiplinert og sterk spillergruppe med godt samhold som leverte gode resultater til tross for utfordringer og forutsetninger forøvrig.

Nye ledere, ansatte og spillere som har ankommet i august har virket fornøyde. Vi fikk skjerpet konkurranse. Flott utgangspunkt for å løfte prosjektet videre.

Men så skjer en endring. Noe viktig, men også uriktig. Hovedtrener Steinar må forlate sin stilling. Verken jeg eller mange kolleger kan forstå "timingen" av denne beslutningen fra klubben. Det er denne frustrasjonen, energien, sinnet osv osv som jeg nå kjenner på. Jeg var innstilt på å fullføre kontrakten, men ærlig talt; svaret ble nei.

Dette er vanskelig og derfor tar jeg en pause.  Det blir en "time out" inn mot siste etappe på vei mot målet vi satte oss for sesongen. Det blir ingen "sjarmøretappe". Men jeg er helt sikker på at vi kommer først over målstreken med troppen klubben nå disponerer.

Jeg er ferdig nå. Kommer muligens tilbake. Takk for følget.

Erik Ruthford Pedersen

Annonse fra Eliteserien: