Nasjonalt engasjement

Start Life Support har sine primære prosjekt lokalt og internasjonalt, men engasjerer seg også på nasjonalt plan.

Annonse:

Ved flere anledninger har Start Life Support engasjert seg i forbindelse med nasjonale innsamlingsaksjoner.

TV-aksjonen er blant aktivitetene som har fått mest støtte fra Start Life Support.

Styret vurderer innkommende henvendelser fortløpende.

Annonse fra Eliteserien: