Beskrivelse av prosjektet i Tanzania

BONGA-prosjektet arbeider mot at kvinner skal bli sjef i eget liv. Hvordan er det så det arbeides med dette?

Annonse:

Strømmestiftelsen har et samarbeid med OCODE (Organization for Community Development) i Tanzania. OCODE jobber for bedre helse, undervisning og livskvalitet, og bidrar til skoler i området rundt Dar Es Salaam med både utstyr, skolemateriell og kunnskap. OCODE jobber også med et program primært rettet mot jenter, BONGA-programmet.

BONGA-programmet er et undervisningsopplegg i 9 måneder for jenter uten skolegang i alderen 13-19. Dette er jenter som av ulike grunner har måtte droppe ut av skolen, eller som aldri har fått mulighet til å gå på skole grunnet fattigdom. Målet er at jenter i Tanzania skal få økt selvbevissthet og utrustes til å tjene sitt eget levebrød.

tanzania besøk 2019 8

Undervisningen i BONGA-programmet består av tre faser av 3 måneder. Den første fasen er bevisstgjøring. Gjennom dialoger reflekterer de over sine utfordringer og hvordan disse utfordringene kan overvinnes. Fase to er egenskaper knyttet grunnleggende ferdigheter, hvor de lærer om blant annet problemløsing og mestring av stress. Kunnskapen og ferdighetene de tilegner seg deler de videre til familie og andre bekjentskaper. Den siste fasen i undervisninger er yrkesutdanning. Her får jentene veiledning og hjelp til å velge en yrkesutdanning, for eksempel frisør eller syerske. Etter endt program får jentene hjelp til å starte egen virksomhet. Noen får rentefritt lån, mens andre lærer hvordan de kan spare og låne i grupper slik at de kan kjøpe inn det de trenger til sin utdanning.

OCODE har også startet sparegrupper i Tanzania. Dette er grupper på 15-20 personer som får låne penger av en felles pott. De lærer om økonomi og de kan få lån til å starte aktiviteter, som for eksempel kjøpe symaskin og materialer for å starte sin egen systue.

OCODE har sammen med Start Life Support og hovedsponsor Kaspar Strømme AS startet ett fotball prosjekt i BONGA-gruppene. Prosjektet går ut på å bruke fotballen som et verktøy for mestring. Det skal bygges opp fotballaktivitet i hver BONGA-gruppe. Frivillige fotballtrenere og lærerne som har idrett på skolen skal få støtte, og det skal legges til rette for fotballaktiviteter i lokalsamfunnet. For BONGA-jentene betyr det at de vil bli synliggjort, de får være aktive gjennom idrett, det blir økt bevisstgjøring på kvinnefotball i landet og det vil kanskje bli et mer likestilt syn på fotball og jenter. Start Life Support, Strømmestiftelsen, Kaspar Strømme AS og spillere fra IK Start vil dra ned hvert år for å besøke prosjektet.

 

besøk i tanzania 2019 33

Målet er at kvinnene skal bli stolte og selvstendige, og de skal få mulighet til å tjene egne penger. Ønsket er at dette vil føre til at kvinnene kan bestemme over egen fremtid, reise hodet, bli sett og hørt. Formålet er at jentene gjennom BONGA-programmet skal unngå tidlig ekteskap, tvangs prostitusjon, overgrep og utnytting. Kvinnene skal bli sjef i eget liv!

 

Annonse fra Obos-ligaen: