LEDIG STILLING SOM UTVIKLINGSLEDER

Vi søker etter leder for vår utviklingsavdeling. Utviklingslederen har ansvar for planlegging og gjennomføring av klubbens sportslige virksomhet i arbeidet med toppspillerutvikling. Utviklingsavdelingen har to treningsgrupper: G16 med kamparena i Nasjonale serier og G19 med kamparena i Nasjonal G18 og 3. divisjon. (Start 2).

Annonse:

Ansvarsområder:

 • Ansvarlig for planlegging, iverksetting og oppfølging av klubbens overordnede planer for spiller- og trenerutvikling i henhold til akademiklassifisering
 • Bidra til å legge de overordnede prinsipper og løpende økonomiske føringer for klubbens toppspillerutvikling.
 • Utviklingslederen er en del av klubbens tekniske hjerte (DL, SL, UL og hovedtrener A) og har dermed ansvar for effektuering av de av gruppens behandlede saker som vedrører arbeidet med spillerutvikling.
 • Tett samarbeid med NTF Sport, nabo- og samarbeidsklubber, fotballkrets og aldersbestemte landslag.
 • Rekruttere og ansette trenere i utviklingsavdelingen.
 • Personalansvar for utviklingsavdelingens trenere
 • Kontinuerlig innhente referanser fra topp nasjonal og internasjonal fotball
 • Sørge for at klubbens filosofi blir forankret ute på feltet og gjennomføres med en kvalitet som svarer til klubbens mål og nasjonale standarder for toppspillerutvikling.
 • Ha god oversikt over spillere i regionen og utvikle og gjennomføre klubbens rekrutteringsstrategi.
 • Overordnet ansvar for å følge opp klubbens samarbeidsklubber som arbeider med spillerutvikling.
 • Bidra med implementering av dataverktøy/digital plattform til bruk i utvikling av spillere

Kvalifikasjoner:

 • UEFA A-lisens eller tilsvarende relevant utdanning
 • Erfaring fra spillerutviklingsarbeid
 • Erfaring med analyse- og prosessverktøy som Hudl og XPS
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode lederegenskaper
 • Utviklingsorientert
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsferdigheter
 • Oppdaterte IT kunnskaper

Utviklingsleder i IK Start er en 100 % stilling på engasjement. Stillingen innebærer noe reisevirksomhet samt kvelds- og helgearbeid.

Søknad med CV kan sendes til Per Erik Andersen på [email protected] senest onsdag 22.12.21

Ved spørsmål ta kontakt med:

Trenerutvikler Per-Erik Andersen - [email protected] eller

Klubbdirektør Terje Marcussen - [email protected]

Annonse fra Obos-ligaen: