Medlemmer inviteres til å lese avtalen

Medlemmer inviteres til å lese gjennom hele avtalen som er tenkt inngått med Stein på stein 1905 AS (Foto: Tor Erik Schrøder)

Annonse:

Avtalen er konfidensiell og vil ikke bli publisert, men medlemmer kan lese hele avtalen ved fysisk oppmøte på Sparebanken Sør Arena, IK Start sine klubblokaler. 

Send e-post til [email protected] med hvilke tidspunkt som er ønskelig (30 min pr. person). Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at flere kan lese avtalen på samme tid. 

Ved ankomst må det fremvises medlemsnummer (Spoortz appen) og legitimasjon. Telefon og annet teknisk utstyr må legges på utsiden av konferanserommet ved gjennomlesning. 

En taushetserklæring må også signeres for å forsikre klubben om at konfidensiell informasjon ikke publiseres. Den juridiske avtalen er kun produsert på engelsk. Det jobbes med en norsk oversettelse av avtalen. 

Avtalen vil være tilgjengelig tirsdag-fredag 11.-14. juni mellom 14:00 og 18:00 samt mandag 17. juni mellom 14:00 og 18:00

Annonse fra Obos-ligaen: