Åpner for spørsmål fra medlemmene

IK Start åpner for innsendte spørsmål før det ekstraordinære årsmøte 18. juni

Annonse:

IK Start ønsker å svare på spørsmålene som medlemmene i klubben måtte ha i forbindelse med samarbeidet mellom IK Start og Stein på Stein 1905 AS om en dual model-avtale. Derfor vil vi åpne for å svare på mottatte spørsmål, som vil bli besvart av styreleder Børre Fredriksen, daglig leder Sveinung Hedding-Valvik eller investor David Grim.

Dette ønsker vi å gjøre for å skape en effektiv kommunikasjon mellom klubben og dens medlemmer. Spørsmålene vil bli svart fortløpende ved anledning.

Spørsmål og svar blir å finne på IK Starts hjemmeside om kort tid. Navn på spørsmålsstiller vil ikke bli offentliggjort.

NB: Enkelte spørsmål vil ikke besvares på vår nettside, men vil besvares på det ekstraordinære årsmøte 18. juni kl. 18:00 eller det vil bli henvist til utdypende artikler på vår hjemmeside.

Den første utdypende artikkelen vil omhandle økonomi og overskuddsdisponeringer i samarbeidsavtalen. Den andre vil omhandle hva som skjer ved eventuell fremtidig exit. Begge artiklene vil publiseres så snart som mulig og senest 11. juni (en uke før årsmøte). 

Send spørsmål til [email protected]

Annonse fra Obos-ligaen: